Liste de control pentru depistarea tulburărilor de comportament ale elevilor

Sursa instrumentelor de evaluare a tulburărilor de comportament: Mușu, I. (coordonator), „Ghid de predare-învățare pentru copiii cu cerințe educative speciale”, Unicef & Asociația Reninco România, 2000 Scala de activități privind indicatorii de atenție și de hiperactivitate (adaptare după Werry, Weiss & Peters): Lista de control pentru depistarea tulburărilor de comportament (adaptare după Werry&Quay):

Evaluarea limbajului non-verbal la elevii cu dizabilități intelectuale

În ce măsură elevul cu dizabilitate intelectuală înțelege și utilizează limbajul non-verbal? Proba de mimare a semnificației cuvintelor (adaptare după Doru-Vlad Popovici, 2002, „Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficiențe mintale”) permite descrierea nivelului performanțelor atinse și evidențierea deficitelor actuale ale elevului evaluat. Identificarea nevoilor individuale de intervenție permite stabilirea strategiilor de recuperare ce urmează săContinuă lectura „Evaluarea limbajului non-verbal la elevii cu dizabilități intelectuale”

Probă de evaluare – Identificarea semnificației mesajelor scrise

Această probă de evaluare este o adaptare a Testului de înțelegere a lecturii. Sursa: Vrășmaș, Ecaterina (coordonator), „Set de instrumente, probe și teste pentru evaluarea educațională a copiilor cu dizabilități”, București, 2003

Set de planșe color pentru evaluarea abilității de identificare, recunoaștere și denumire a obiectelor

Materialul conține 10 planșe color cu întrebări și imagini pentru identificarea obiectelor uzuale, în funcție de întrebuințarea lor. Elevului i se citește întrebarea și i se solicită să indice și să denumească imaginea potrivită. Planșele pot fi folosite atât în etapele de evaluare, cât și pentru exersare, pe parcursul activităților educațional-terapeutice. (De exemplu, se poateContinuă lectura „Set de planșe color pentru evaluarea abilității de identificare, recunoaștere și denumire a obiectelor”

Fișa psihopedagogică pentru elevul cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale

Rezultatele evaluării educaționale se consemnează în fișa psihopedagogică: Evaluarea educațională este realizată, după caz, de către cadrul didactic care lucrează direct cu copilul în unitățile de învățământ antepreșcolar și preșcolar, învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar, dirigintele pentru învățământul gimnazial și liceal, în colaborare cu consilierul școlar și profesorul itinerant/de sprijin sau cu alți profesioniști din echipaContinuă lectura „Fișa psihopedagogică pentru elevul cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale”