Fișa psihopedagogică pentru elevul cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale

Rezultatele evaluării educaționale se consemnează în fișa psihopedagogică: Evaluarea educațională este realizată, după caz, de către cadrul didactic care lucrează direct cu copilul în unitățile de învățământ antepreșcolar și preșcolar, învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar, dirigintele pentru învățământul gimnazial și liceal, în colaborare cu consilierul școlar și profesorul itinerant/de sprijin sau cu alți profesioniști din echipaContinuă lectura „Fișa psihopedagogică pentru elevul cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale”

Evaluarea comunicării și limbajului elevilor cu dizabilități intelectuale

A. Receptarea mesajelor orale Competențe specifice: Înțelege semnificația globală a unui mesaj oral Distinge, după auz, cuvintele și precizează sensul acestora Identifică imagini care ilustrează enunțuri interogative, rostite clar și cu intonația adecvată Procesare fonologică B. Exprimarea mesajelor orale Competențe specifice: Definește cuvintele prin întrebuințare Folosește corect pluralul substantivelor Îmbină două cuvinte în propoziții cuContinuă lectura „Evaluarea comunicării și limbajului elevilor cu dizabilități intelectuale”