Joc interactiv – „Ce literă lipsește din cuvânt?”

Acest exercițiu-joc conține 24 de diapozitive și propune selectarea prin clic a literei inițiale potrivite, pentru completarea cuvintelor monosilabice și citirea acestora.

Copilul denumește imaginea afișată, identifică auditiv sunetul inițial, citește literele afișate deasupra imaginii și selectează litera care lipsește din cuvânt. Feedback-ul oferit este imediat: litera corect selectată glisează în spațiul corespunzător, litera selectată greșit se colorează în roșu.

Previzualizare – „Ce literă lipsește din cuvânt?”

De aici poate fi descărcată expunerea de diapozitive:

Cuvinte monosilabice – Fișe de lucru (III)

Resursa propusă poate fi utilizată pentru exersarea deprinderilor de citire și scriere a cuvintelor monosilabice.

Sarcina de lucru constă în completarea cuvintelor lacunare cu litera inițială, litera finală, cu litera inițială și litera finală (câte două fișe pentru fiecare situație, cu variante pentru litere mici și litere mari).

Acest tip de sarcină favorizează antrenarea atenției auditive și a abilităților de procesare fonologică: copilul denumește imaginea, identifică fonemul inițial sau/și final, scrie litera corespunzătoare.

De aici pot fi descărcate fișele de lucru pentru completarea cuvintelor monosilabice lacunare:

Exersarea citirii silabelor (II)

Cu ajutorul acestui exercițiu-joc realizăm descompunerea/analiza fonetică și grafică a 32 de silabe directe (consoană + vocală) și inverse (vocală + consoană). Copilul citește silaba afișată, iar la clic grafemele se separă și se deplasează în cele două cercuri.

Demo_Exercițiu-joc de analiză a silabelor directe și inverse

Unii copii manifestă confuzii, inversări ale grafemelor la nivelul silabelor (de exemplu, citesc „ha” în loc de „ah”). Acest tip de antrenament poate fi util și pentru conștientizarea și fixarea ordinii grafemelor (prima literă, la stânga; următoarea/a doua, la dreapta etc.).

De aici poate fi descărcat jocul în format expunere de diapozitive, pentru descompunerea silabelor directe și inverse:

Resursa din acest articol este complementară celei anterioare: exercițiul-joc pentru compunerea silabelor directe și inverse.

Fișe de lucru pentru diferențierea sunetelor „z” – „j”

Aceste fișe pot fi utilizate în terapia dislaliei:

 • pentru antrenarea auzului fonematic prin exerciții de analiză fonetică;
 • pentru consolidarea pronunției corecte, prin exerciții de diferențiere a consoanelor cu puncte de articulare apropiate.

Materialul conține:

 • fișă pentru identificarea imaginilor în a căror denumire se aud sunetele „z” sau „j”;
 • fișă de completare a cuvintelor date cu grafemele corespunzătoare sunetelor „z” sau „j” (suport imagistic);
 • fișă de sortare și transcriere în coloane diferite a cuvintelor, în funcție de prezența grafemelor „z” sau „j”;
 • fișă de completare a cuvintelor cu silaba potrivită și de completare a propozițiilor cu cuvântul potrivit; scrierea în coloana din dreapta a cuvintelor și a propozițiilor completate.

Fișele de lucru pot fi descărcate de aici:

Fișe de lucru pentru diferențierea sunetelor „ț” – „ce”/„ci”

Aceste resurse pot fi utilizate în terapia dislaliei, pentru antrenarea auzului fonematic prin exerciții de analiză fonetică și pentru consolidarea pronunției corecte, prin exerciții de diferențiere a sunetelor cu puncte de articulare apropiate.

Materialul conține:

 • fișă de identificare a imaginilor în a căror denumire se aud sunetele „ț” /„ce” / „ci”;
 • fișă de sortare și transcriere în coloane diferite a cuvintelor, în funcție de prezența literei „ț” sau a grupurilor de litere „ce”/„ci”;
 • fișă de completare a cuvintelor cu silaba potrivită (alegere din două variante date) și de completare a propozițiilor cu cuvântul potrivit (alegere din două variante date); scrierea cuvintelor și a propozițiilor în coloana din dreapta.

Fișele de lucru pot fi descărcate de aici:

Fișe de lucru pentru diferențierea sunetelor „ț” – „s”

Fișele pot fi utilizate în terapia dislaliei, pentru antrenarea auzului fonematic prin exerciții de analiză fonetică și pentru consolidarea pronunției corecte prin diferențierea sunetelor cu puncte de articulare apropiate.

Materialul conține:

 • fișă de identificare a cuvântului scris corect (suport imagistic);
 • fișă de completare a cuvintelor cu grafemul potrivit („ț” sau „s”);
 • fișă pentru identificarea imaginii corespunzătoare cuvântului citit și evidențierea cu culori diferite a grafemelor „ț” și „s”;
 • fișă de identificare a silabei potrivite (alegere din două variante de răspuns), pentru completarea și scrierea cuvintelor date;
 • fișă de identificare a cuvântului potrivit (alegere din două variante de răspuns), pentru completarea și scrierea enunțurilor date;

Descarcă fișele de lucru de aici:

Fișe de lucru pentru diferențierea sunetelor „r” – „l”

Aceste exerciții pot fi utilizate în terapia dislaliei, pentru antrenarea auzului fonematic prin exerciții de analiză fonetică și pentru consolidarea pronunției corecte prin diferențierea sunetelor cu puncte de articulare apropiate.

Materialul conține:

 • fișă de lucru pentru identificarea cuvântului scris corect (suport imagistic);
 • fișă de completare a cuvintelor date cu „r” sau „l” (suport imagistic);
 • fișă de citire a cuvântului și de identificare a imaginii potrivite; aceasta este utilă și pentru consolidarea abilităților de înțelegere a semnificației cuvântului citit;
 • fișă cu perechi de cuvinte paronime „r” – „l”; profesorul citește un cuvânt din perechea dată, iar elevul încercuiește cuvântul auzit; această fișă poate fi folosită și în etapa de evaluare;
 • fișă pentru completarea propozițiilor cu cuvântul potrivit; elevul alege varianta corectă din cele două date (cuvinte paronime) și transcrie în coloana din dreapta propoziția completată.

Descarcă fișele de lucru de aici:

Fișe de lucru pentru diferențierea sunetelor „s” – „ș”

Setul de exerciții propus poate fi folosit în terapia dislaliei:

 • pentru antrenarea auzului fonematic prin exerciții de analiză fonetică; (în completare, puteți utiliza și fișele pentru diferențierea consoanelor surde de cele sonore: s – z, ș – j, p – b, t – d, f – v, c – g);
 • pentru consolidarea pronunției corecte a sunetului nou corectat, prin diferențierea acestuia de sunetul cu punct de articulare apropiat; aceste exerciții permit, de asemenea, analiza și diferențierea grafică;

Materialul conține:

 • fișă de lucru pentru identificarea cuvântului scris corect (suport imagistic);
 • fișă de completare a cuvintelor date cu „s” sau „ș” (suport imagistic);
 • fișă de citire a cuvântului și de identificare a imaginii potrivite; aceasta este utilă și pentru consolidarea abilităților de înțelegere a semnificației cuvântului citit;
 • fișă cu perechi de cuvinte (forme de singular și plural) pentru alternanța „s” – „ș”; profesorul citește un cuvânt din perechea dată, iar elevul încercuiește cuvântul auzit; această fișă poate fi folosită și în etapa de evaluare;
 • fișă cu perechi de propoziții în care sunetele cu punct de articulare apropiat apar cu o frecvență mai mare; elevul va transcrie în coloana din dreapta propoziția scrisă corect din fiecare pereche dată.

Descarcă fișele de lucru de aici: