Înțelegerea emoțiilor de bază – Furia

Resursa video poate fi folosită pentru a facilita înțelegerea de către copii:

 • a relației dintre furie și evenimentele care o produc
 • a modului în care ne manifestăm când simțim furie
 • a efectelor pe care le are furia asupra propriei persoane și asupra celorlalți
 • a unor modalități simple de a controla furia, pentru a face loc stării de bine.
Resursă video pentru înțelegerea emoțiilor de bază (furia)

Videoclipul poate fi descărcat dând clic pe săgeata din dreapta sus (share button) și accesând opțiunea Download this video.

Publicitate

Înțelegerea emoțiilor de bază – Frica

Această resursă video poate sprijini copiii în:

 • identificarea situațiilor în care frica este trăită
 • conștientizarea modului de manifestare – descrierea reacțiilor
 • diferențierea conotației negative („frica ne ține închiși într-o cutie”) de conotația pozitivă („frica ne apără de pericole”)
 • găsirea răspunsurilor legate de propriile temeri
 • însușirea unor strategii simple de reglare emoțională („Cum poți alunga frica?” / „Alungă-ți frica și fii ca eroul tău preferat!”)
Resursă video pentru înțelegerea emoțiilor de bază (frica)

Videoclipul poate fi descărcat dând clic pe săgeata din dreapta sus (share button) și accesând opțiunea Download this video.

Înțelegerea emoțiilor de bază – Tristețea

Videoclipul poate constitui o resursă suport pentru:

 • identificarea de către copii a contextelor (evenimentelor sau situațiilor declanșatoare ale tristeții)
 • observarea reacțiilor exterioare asociate tristeții
 • conștientizarea stării neplăcute, diferențierea de starea de bine („tristețea ne ține sub o perdea de ploaie”)
 • identificarea unor strategii simple de reglare emoțională („putem schimba tristețea într-o stare de bine”)

Resursă video pentru înțelegerea emoțiilor de bază (tristețea)

Videoclipul poate fi descărcat dând clic pe săgeata din dreapta sus (share button) și accesând opțiunea Download this video.

Înțelegerea emoțiilor de bază – Bucuria

Resursa video propusă este realizată în Canva, cu scopul de a oferi un suport copiilor în identificarea, numirea și descrierea bucuriei.

În realizarea materialului au fost avute în vedere:

 • relația dintre emoție și evenimentele care o produc – copiii urmăresc exemple de situații concrete de viață în care bucuria este trăită
 • identificarea laturii emoționale pozitive – starea de bine, asocierea bucuriei cu bagheta magică, modul în care reacționăm atunci când simțim bucurie
 • comunicarea emoțională – cum reacționează ceilalți în raport cu starea noastră emoțională
 • identificarea de către copil a evenimentelor proprii declanșatoare de bucurie.
Resursă video pentru înțelegerea emoțiilor de bază (bucuria)

Pentru descărcarea videoclipului, clic pe săgeata din dreapta sus (share button). La accesarea opțiunii Download this video, acesta se deschide într-o fereastră nouă. Clic dreapta și alegerea opțiunii de salvare a videoclipului.

Urmează resursele suport pentru înțelegerea tristeții, fricii, furiei.

Bradul de Crăciun (Joc interactiv de analiză fonetică)

Acest joc este realizat cu ajutorul instrumentului digital Genially și permite exersarea identificării sunetelor „p” și „b” în cuvinte date.

Copilul va împodobi bradul într-o secvență finală interactivă, folosind tehnica drag&drop, cu ornamentele primite drept recompensă pentru rezolvarea corectă a cerințelor.

Jocul cuprinde patru misiuni/sarcini de lucru (fiecare cu câte patru întrebări):

 • va denumi imagini și le va selecta pe cele a căror denumire începe cu sunetul „p” sau „b”;
 • va marca poziția sunetului „p” sau a sunetului „b” în cuvinte date;
 • va reda animații și va denumi imagini, identificând sunetul și poziția acestuia în cuvânt;
 • va selecta cuvântul în care sunetul „p” sau sunetul „b” se aude de două ori.
Bradul de Crăciun

La clic pe pictograma din colțul dreapta sus, se afișează elementele de interactivitate. Se poate extinde pentru afișarea pe ecran complet. Este recomandată și activarea efectele audio pentru o experiență cât mai antrenantă și plăcută. Resursa propusă este setată ca reutilizabilă, pe același șablon puteți reintroduce noi conținuturi, în funcție de ceea ce doriți să exersați.

Scrierea cuvintelor monosilabice

Acest joc poate fi utilizat pentru exersarea scrierii cuvintelor, pe baza suportului imagistic. Conține șapte diapozitive, cu câte șase imagini, selectate din jocul pentru citirea cuvintelor.

Diapozitivele se derulează în fereastra curentă. Pentru rezolvarea cerinței, copilul va utiliza tastatura. Dreptunghiul galben este spațiul configurat pentru editare. După dublu clic apare cursorul mouse-ului și cuvântul poate fi editat, cu litere mari sau litere mici, în funcție de indicațiile pe care i le oferiți.

În locul tastaturii fizice, copilul poate utiliza tastatura vizuală, pe care o activați sau dezactivați cu următoarea combinație de taste: sigla Windows+Ctrl+O.

Aici poate fi urmărit videoclipul de prezentare:

Exersarea scrierii cuvintelor monosilabice

De aici poate fi descărcat fișierul .pptx:

Joc de asociere a cuvântului cu imaginea corespunzătoare

Acest exercițiu-joc poate fi folosit pentru exersarea deprinderilor de citire conștientă a cuvintelor monosilabice (C+V+C). Este versiunea interactivă, cu imagini color, a conținutului propus în fișele de lucru publicate aici.

Copilul citește cuvintele și le plasează sub imaginile potrivite, demonstrând astfel înțelegerea conținutului citit.

Fișierul .pptx conține 10 diapozitive, fiecare cu câte 6 imagini și cuvinte. Diapozitivele se derulează în fereastra curentă, iar pentru realizarea asocierii se utilizează tehnica drag&drop. După rezolvarea cerințelor, cuvintele se pot repoziționa și jocul poate fi reluat, ori de câte ori se dorește.

Aici poate fi urmărit videoclipul de prezentare:

Joc interactiv de asociere a cuvântului cu imaginea corespunzătoare

De aici poate fi descărcat fișierul .pptx:

Joc de compunere a cuvintelor monosilabice

„Cupe de înghețată” este un exercițiu-joc de sinteză grafică. Poate fi utilizat în intervențiile destinate corectării tulburărilor lexico-grafice. Vizează exersarea deprinderilor de citire corectă a cuvintelor monosilabice.

Fișierul poate fi descărcat în format .pptx și conține 18 diapozitive. Se derulează fiecare diapozitiv în fereastra curentă și se plasează obiectele în spațiul potrivit, cu ajutorul mouse-ului (drag&drop). După rezolvarea cerințelor, obiectele plasate pot fi repoziționate pentru reluarea jocului, așa cum se observă în videoclipul de prezentare:

Demo „Cupe de înghețată”

De aici poate fi descărcat jocul de compunere a cuvintelor monosilabice: