Joc interactiv pentru exersarea despărțirii în silabe a cuvintelor

Formatul fișierului este PowerPoint Slide Show. Fiecărei imagini de pe primul slide îi corespunde un cuvânt. La alegerea unei imagini, elevului i se afișează cuvântul pe care trebuie să îl citească și pentru care trebuie să selecteze numărul corect de silabe. Feedback-ul este oferit imediat, astfel încât își poate corecta un eventual răspuns greșit. PoateContinuă lectura „Joc interactiv pentru exersarea despărțirii în silabe a cuvintelor”

Raport de consiliere individuală (șablon și model completat)

Materialul propune o modalitate de consemnare a demersurilor privind sprijinul individual acordat elevului cu dificultăți de adaptare și integrare școlară. În modelul completat sunt precizate dificultățile întâmpinate de elev, scopul activității, strategiile de intervenție și reacțiile elevului pe parcursul desfășurării activității.

Liste de control pentru depistarea tulburărilor de comportament ale elevilor

Sursa instrumentelor de evaluare a tulburărilor de comportament: Mușu, I. (coordonator), „Ghid de predare-învățare pentru copiii cu cerințe educative speciale”, Unicef & Asociația Reninco România, 2000 Scala de activități privind indicatorii de atenție și de hiperactivitate (adaptare după Werry, Weiss & Peters): Lista de control pentru depistarea tulburărilor de comportament (adaptare după Werry&Quay):

Planificare calendaristică pentru disciplina „Evaluare și consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză”

Material orientativ, structurat după programa școlară aprobată în 2021 pentru învățământul special primar, dizabilități intelectuale ușoare și moderate: Această planificare poate fi utilizată ca un instrument de lucru plecând de la clasa Pregătitoare până la clasa a IV-a. Pentru fiecare clasă vor fi menționate diferențiat numărul de ore, datele orientative și conținuturile selectate în funcțieContinuă lectura „Planificare calendaristică pentru disciplina „Evaluare și consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză””

Planificări calendaristice pentru disciplina „Terapii și programe de intervenție”, învățământ special primar, dizabilități intelectuale ușoare și moderate

Planificările calendaristice, anuale și semestriale, sunt realizate după recomandările programelor școlare aprobate în 2021. Numărul de ore și perioada de desfășurare pentru fiecare unitate de învățare vor fi particularizate în funcție de specificul fiecărei clase.