Despre

Site-ul conține resurse educaționale pentru aria curriculară Terapii specifice și de compensare (individuale/de grup).

Materialele sunt grupate în următoarele secțiuni: resurse pentru exersare (printabile și digitale); documente școlare; probe și instrumente de evaluare.

Sunt prezentate o serie de aplicații disponibile on-line, care facilitează crearea de materiale destinate activităților educațional-terapeutice desfășurate cu elevii cu dificultăți de achiziție a abilităților școlare (citire, exprimare în scris, calcul matematic), dificultăți de comunicare și interacțiune.