Fișe de lucru – Reacții emoționale asociate unor contexte sociale

Aceste fișe pot fi utilizate în cadrul activităților care vizează antrenarea abilităților de exprimare emoțională în comunicarea verbală.

Elevii vor reda prin desen expresii mimico-faciale și gestuale asociate emoțiilor de bază, apoi vor identifica reacții emoționale proprii, specifice unor contexte sociale familiare, pe baza imaginilor inserate în fișe.

De aici pot fi descărcate fișele de lucru, în format .pdf:

Publicitate