Însușirea actului grafic – realizarea corespondenței între litere mici și mari de tipar

Fișele de lucru sunt potrivite pentru consolidarea recunoașterii literelor de tipar și a grupurilor de litere. Sarcina de lucru constă în realizarea de perechi între grafemele mici (plasate pe imagini color) și grafemele mari (plasate pe imagini alb-negru, care pot fi colorate după identificare).

Imaginile selectate sunt grupate sub tematica „Toamna”. Pe o fișă au fost plasate, în medie, șapte perechi de grafeme, pentru a se evita supraîncărcarea și pentru a facilita discriminarea vizuală a elementelor.

De aici pot fi descărcate fișele de lucru:

Fișe de lucru pentru recunoaștere și discriminare vizuală (litere de tipar)

Pentru rezolvarea cerințelor, elevul colorează utilizând coduri diferite (litere mari de tipar / litere mici de tipar).

De aici poate fi descărcat setul complet de fișe, pentru fiecare literă a alfabetului:

Exercițiul facilitează:

  • discriminarea formelor și mărimilor;
  • diferențierea și fixarea mnezică a literelor;
  • atenția centrată în câmp perceptiv pe date vizuale.

Fișe de lucru pentru exersarea lexiei și grafiei vocalelor și consoanelor

Etapa inițierii în actul lexic și grafic are drept obiective recunoașterea, identificarea, reproducerea literelor, cu ajutorul unor tehnici specifice: scrierea pe conturul unor litere de mari dimensiuni (și verbalizarea acțiunii), asocierea literei cu un cuvânt-cheie sau cu un desen reprezentativ, identificarea imaginilor a căror denumire începe cu sunetul asociat literei respective.

Materialul conține 84 de fișe în format .pdf pentru exersarea citirii și scrierii literelor, cu următoarele sarcini de lucru:

  • scrierea pe contur a literelor;
  • denumirea imaginilor (sunetul asociat grafemului respectiv se află în poziție inițială);
  • identificarea și colorarea imaginilor a căror denumire începe cu un anumit sunet.

De aici pot fi descărcate 18 fișe de lucru pentru recunoașterea și identificarea vocalelor a, o, u, e, i, î:

De aici pot fi descărcate 18 fișe de lucru pentru recunoașterea și identificarea consoanelor p, b, t, d, c, g:

De aici pot fi descărcate 12 fișe de lucru pentru recunoașterea și identificarea consoanelor r, l, m, n:

De aici pot fi descărcate 21 de fișe pentru recunoașterea și identificarea consoanelor f, v, s, z, ș, j, h:

De aici pot fi descărcate 15 fișe de lucru în format .pdf pentru recunoașterea și identificarea consoanelor ț, č, ǧ: