Publicat în Fișe de lucru, Resurse printabile

Fișe de lucru pentru exersarea citirii și scrierii cuvintelor (tematica „Bucurii de Crăciun”)

Aceste fișe, grupate sub tema sărbătorilor de iarnă, conțin următoarele sarcini de lucru: identificarea cuvintelor date în careu; decuparea și lipirea cuvintelor sub imaginile pe care acestea le denumesc; identificarea literelor care formează cuvintele date.

Rezolvarea cerințelor poate fi precedată de activitatea de activizare a vocabularului, ale cărei resurse au fost încărcate aici.

Publicat în Probe de evaluare

Evaluare continuă – Asocierea sunetului aflat în poziția inițială a cuvântului cu litera de tipar

Proba de evaluare propusă poate fi administrată după exersarea:

a. identificării sunetelor aflate în poziție inițială în cuvinte;

b. diferențierii și fixării mnezice a literelor;

c. asocierii fonem-grafem.

Prima variantă conține itemi cu alegere multiplă (elevul selectează grafemul potrivit din trei răspunsuri date). A doua variantă are un grad de dificultate redus și conține itemi de tip pereche (elevul realizează corespondența între imagine și grafem); o altă cerință este redarea grafică, pe contur punctat, a literelor mari și mici, de tipar.

Pentru ambele variante ale probei, răspunsurile pot fi înregistrate pe fișa care conține baremele de evaluare și criteriile de apreciere a progresului.

Publicat în Fișe de lucru, Resurse printabile

Exersarea asocierii fonemului cu litera mare de tipar

Setul de 10 fișe poate fi utilizat pentru achiziția/consolidarea abilităților în plan lexico-grafic, prin:

  • identificarea sunetelor în cuvinte, în poziție inițială;
  • identificarea grafemelor mari de tipar;
  • asocierea sunetelor cu grafemele mari de tipar;

Cuvintele a căror denumire este propusă pentru analiza fonetică au fost grupate în arii tematice (de exemplu, elemente din natură, unelte, dispozitive, obiecte pentru igienă, piese de mobilier etc.). Acest lucru face posibilă realizarea concomitentă și a exercițiilor de denumire a obiectelor pe categorii, utile pentru extinderea volumului vocabularului activ.

Tipărite color și laminate, fișele pot fi utilizate pentru mai mulți elevi. Se poate indica lipirea unei forme autocolante peste litera corect identificată, urmată de scrierea de către elev a literei. După finalizarea sarcinilor de lucru, materialele sunt fotografiate și salvate într-un portofoliu digital al elevului.

Publicat în Fișe de lucru, Resurse printabile

Însușirea actului grafic – realizarea corespondenței între litere mici și mari de tipar

Fișele de lucru sunt potrivite pentru consolidarea recunoașterii literelor de tipar și a grupurilor de litere. Sarcina de lucru constă în realizarea de perechi între grafemele mici (plasate pe imagini color) și grafemele mari (plasate pe imagini alb-negru, care pot fi colorate după identificare). Imaginile selectate sunt grupate sub tematica „Toamna”.

Pe o fișă au fost plasate, în medie, șapte perechi de grafeme, pentru a se evita supraîncărcarea și pentru a facilita discriminarea vizuală a elementelor.