Liste de control pentru depistarea tulburărilor de comportament ale elevilor

Sursa instrumentelor de evaluare a tulburărilor de comportament:

Mușu, I. (coordonator), „Ghid de predare-învățare pentru copiii cu cerințe educative speciale”, Unicef & Asociația Reninco România, 2000

Scala de activități privind indicatorii de atenție și de hiperactivitate (adaptare după Werry, Weiss & Peters):

Lista de control pentru depistarea tulburărilor de comportament (adaptare după Werry&Quay):

Publicitate