Instrumente de evaluare

Metodologie privind evaluarea copiilor cu CES

Fișa psihopedagogică pentru elevul cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale și Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 Descarcă de aici

Monitorizarea progresului elevilor cu CES

Fișe de evaluare complexă și monitorizare Descarcă de aici

Psihomotricitate

Proba de lateralitate Harris; structura probei, consemn, materiale, interpretarea rezultatelor, protocol de investigare Descarcă de aici

Proba de orientare în spațiu (dreapta-stânga) Piaget-Head; descrierea probei, consemn, materiale necesare, protocol de investigare Descarcă de aici

Limbaj

Proba pentru examinarea pronunției reflectate și fișa de consemnare a răspunsurilor elevului (.pdf); Album logopedic (.ppsx și .pdf) pentru Proba de testare a pronunției independente și fișa de consemnare a răspunsurilor Descarcă de aici

Testul de stabilire a calității auzului fonematic (elaborat de D. Roper/Schneider; adaptat la specificul limbii române de Ruxandra Petrarcu) Descarcă de aici

Investigarea limbajului non-verbal – Proba de mimare a semnificației cuvintelor Descarcă de aici

Identificarea semnificației mesajelor scrise – Testul de înțelegere a lecturii Descarcă de aici

Comportament

Scala de activități privind indicatorii de atenție și de hiperactivitate; Lista de control pentru depistarea tulburărilor de comportament Descarcă de aici

Publicitate