Calcul matematic – Fișe tematice de colorare după cod („Sărbători de iarnă”)

Fișele sunt realizate pe dificultăți graduale. Imaginile inserate vor fi colorate de către elevi prin raportarea la un cod, respectiv rezultatele obținute în urma efectuării adunărilor și scăderilor.

Publicitate

Pachet de resurse pentru consolidarea noțiunii și structurii perceptiv-motrice de culoare

Aceste materiale pentru confecționarea unor jocuri didactice și seturile de fișe de lucru pot fi utilizate în activitățile educative desfășurate de către profesorii psihopedagogi, profesorii de psihopedagogie specială și profesorii educatori, în cadrul disciplinelor „Terapii și programe de intervenție”, „Educație senzorială și psihomotorie”, „Stimulare cognitivă” etc.

Jocuri didactice

Joc didactic „Cubul culorilor”

Competențe antrenate: elevul intuiește atributele perceptive ale stimulilor (imagini ale obiectelor); identifică/discriminează și denumește culori de bază și nuanțe ale acestora.

Conținut: două șabloane pentru decupare și asamblare a cuburilor; patru planșe cu imagini alb-negru; două planșe cu imagini color.

Sugestii de desfășurare a jocului:

a. Identificare și discriminare a culorilor – în funcție de culoarea feței pe care s-a oprit cubul, i se solicită copilului să indice pe planșele color toate imaginile obiectelor de culoarea respectivă („Ce are culoarea verde?” sau „Alege de pe planșă tot ce este verde!”).

b. Exerciții-joc de operare cu noțiunea de „culoare” – pentru planșele alb-negru, cerința este de identificare, denumire și colorare a imaginilor cărora li se potrivește culoarea obținută după rostogolirea cubului („Ce poate fi colorat cu galben?”). Acest joc poate fi desfășurat și în perechi (fie de către elevi, fie elev – cadru didactic). Astfel, unul dintre participanți rostogolește cubul și denumește culoarea, iar celălalt identifică și colorează cât mai multe imagini.

Joc didactic „Ce culoare are …?”

Competențe antrenate: elevul denumește culorile de bază și nuanțele acestora; identifică și denumește imagini ale obiectelor familiare asociate culorilor; intuiește atribute perceptive ale stimulilor (imagini ale obiectelor).

Conținut: planșă cu jetoane (pete de culoare și denumiri ale acestora); opt planșe cu câte zece imagini asociate culorilor propuse spre exersare.

Sugestii de utilizare a materialului: Prima planșă cu jetoane poate fi utilizată și pentru evaluarea inițială, cerându-i elevului să indice, pe rând, culorile precizate. Astfel, identificăm elementele pentru care este necesară consolidarea sau elementele care urmează să fie introduse în programul de învățare.

Pentru achiziția denumirii unei culori, se indică pe planșă, pe rând, imaginea obiectului în asociere cu pata de culoare (de exemplu, se atinge „lămâie” – se atinge „galben”). Materialul favorizează și stimularea exprimării în propoziții („Lămâia este galbenă.”) sau introducerea negațiilor (Î: „Lămâia este albastră?” R: „Nu, lămâia este galbenă.”)

Joc didactic „Găsește-i locul potrivit!”

Competențe antrenate: elevul identifică culorile din imaginile prezentate; grupează imagini ale obiectelor familiare după pe criteriul cromatic și le plasează în spațiile corespunzătoare.

Conținut: opt planșe cu spații de plasare a jetoanelor, pe criteriul identității cromatice; planșe cu patruzeci de jetoane pentru decupare (câte cinci imagini ale obiectelor familiare pentru fiecare culoare propusă spre exersare).

Sugestii de desfășurare a jocului: Se plasează în fața elevului, progresiv, un număr de planșe șablon corespunzătoare culorilor pe care le alegeți. I se dau apoi elevului jetoanele de culorile alese, decupate și amestecate asemănător cărților de joc, cerându-i-se să le sorteze și să le plaseze pe spațiile adecvate („Așază pe planșă toate obiectele de culoare verde!” etc.). Copilul va fi încurajat să verbalizeze, denumind imaginea și precizând culoarea (și alte atribute perceptive).

Joc didactic „Cât de multe culori recunoști în imagine?”

Competențe antrenate: elevul discriminează elementele componente ale unei imagini complexe; recunoaște, în contexte diferite, culori uzuale și nuanțe ale acestora.

Conținut: cinci planșe conținând o imagine complexă color și câte cinci/șase jetoane alb-negru, reprezentând elemente componente ale imaginii color.

Sugestii de desfășurare a jocului: Se pornește de la intuirea imaginii color, făcându-se trimitere la cunoștințele sau la experiența anterioară a copilului. Apoi se denumește fiecare imagine alb-negru de pe planșă, cerând elevului să-i găsească un corespondent în imaginea color. De exemplu, „Unde este în imagine frunza de nufăr?”/„Ce culoare are?”/”Folosește și tu culoarea verde pentru a colora frunza de nufăr.”

Fișe de lucru

Fișe de lucru conținând serii repetitive („Colorează formele după model!”- reproducerea unor serii simple de culori), utile pentru discriminarea vizuală a culorilor și pentru antrenarea atenției vizuale.

Fișe de colorare a elementelor din imagini, utilizând alternanțele de culori indicate în model („Colorează … în ordinea indicată a culorilor!”). Și aceste exerciții sunt utile pentru discriminarea vizuală a culorilor și pentru antrenarea atenției vizuale.

Fișe de colorare a unor imagini simple, după un cod dat: „Colorează imaginea folosind pentru fiecare cifră culoarea indicată!”

Fișe de colorare a imaginilor unor obiecte familiare, după denumirea culorii indicate („Folosește pentru fiecare … culoarea indicată!”). Aceste fișe pot fi lucrate de elevii care citesc cuvintele denumiri ale culorilor.

Fișe de lucru pentru recunoașterea culorii obiectelor reprezentate prin desen și selectarea din trei variante date a denumirii culorii acestora („Ce culoare are …? Alege răspunsul potrivit!”). Aceste fișe pot fi folosite și pentru a verifica citirea conștientă a cuvintelor, alegerea răspunsului în funcție de mesajul transmis prin intermediul suportului imagistic oferit.

Fișe de lucru pentru aria de stimulare cognitivă

Set de fișe în format .pdf pentru recunoașterea și identificarea numerelor (1-9) și trasarea cifrelor pe contur punctat.

Fișe de lucru în format .pdf pentru identificarea și sublinierea/încercuirea numărului de elemente date (asociere număr – cantitate).

Jocuri pentru exersarea descompunerii numerelor

Exercițiile de compunere și descompunere a numerelor naturale facilitează înțelegerea de către copil a componenței numărului și îl pregătesc pentru însușirea operațiilor aritmetice de adunare și scădere.

Cele 65 de slide-uri includ sarcini digitale care permit copilului acțiunea directă asupra materialului și verbalizarea acțiunilor. Design-ul de tipul glisare și fixare a elementelor (drag-and-drop) încurajează activitatea independentă a copilului și îi ușurează înțelegerea.

Este recomandată intervenția adultului numai în dirijarea etapelor de rezolvare a sarcinilor de lucru. Așezând obiectele în diverse combinații, copilul descoperă regulile care stau la baza operațiilor de adunare și scădere. Copilul va fi ajutat să „citească” variantele descompunerii numerelor („din … mere am dus … mere în primul coș și … mere în al doilea coș”).

În videoclip este prezentată modalitatea de rezolvare a cerințelor jocului:

Previzualizare – Joc interactiv pentru descompunerea numerelor naturale

De aici poate fi descărcat jocul interactiv:

După exersare, pot fi completate fișele de lucru în variantă interactivă, disponibile accesând următorul link:

https://www.liveworksheets.com/gj1894054he

Plecând de la exercițiile de descompunere a numerelor naturale în concentrul 0-10, se pot completa aceste fișe de lucru fără suport obiectual/imagistic, pentru fixarea regulii care stă la baza operației de adunare și pentru citirea simbolurilor matematice („+”, „=”).