Cuvinte monosilabice – Fișe de lucru (III)

Resursa propusă poate fi utilizată pentru exersarea deprinderilor de citire și scriere a cuvintelor monosilabice.

Sarcina de lucru constă în completarea cuvintelor lacunare cu litera inițială, litera finală, cu litera inițială și litera finală (câte două fișe pentru fiecare situație, cu variante pentru litere mici și litere mari).

Acest tip de sarcină favorizează antrenarea atenției auditive și a abilităților de procesare fonologică: copilul denumește imaginea, identifică fonemul inițial sau/și final, scrie litera corespunzătoare.

De aici pot fi descărcate fișele de lucru pentru completarea cuvintelor monosilabice lacunare:

„Litere amestecate” (reconstituirea cuvintelor; exersarea scrierii și citirii cuvintelor)

Aceste exerciții-joc contribuie la dezvoltarea abilităților în plan lexico-grafic. Resursele pot fi descărcate în format PowerPoint Slide Show. Sunt grupate în expuneri separate, cu dificultate graduală, pentru cuvintele formate din trei, patru, cinci și șase litere.

Elevii încep prin alegerea unui număr (fiecărui număr îi corespunde un diapozitiv inserat în joc). Această alegere îi conduce la diapozitivul care afișează o imagine și o serie de litere dispuse aleatoriu. Li se cere să denumească imaginea, să identifice silabele și sunetele care se aud în fiecare silabă. Selectarea literelor necesare reconstituirii cuvântului se va realiza concomitent cu pronunția sunetelor/silabelor.

În diapozitive au fost inserate grafeme supuse frecvent confuziilor optice. Dacă este selectat în mod incorect un grafem, acesta se va colora în roșu și nu va glisa în spațiul corespunzător (se poate observa în videoclipul demonstrativ).

Desfășurarea jocului „Litere amestecate” (cuvinte formate din patru litere)

În cazul cuvintelor care conțin aceeași literă de mai multe ori (de exemplu, „a” apare de trei ori în cuvântul „macara”), ordinea este cea a afișării, astfel încât primul „a” de la stânga la dreapta va intra în componența primei silabe etc.