Activitate de asociere a emoțiilor cu diverse contexte sociale

Acest joc interactiv permite exersarea identificării emoțiilor prin raportare la contextul social. Conține zece secvențe video, cu o durată medie de 20 de secunde fiecare.

Elevii sunt dirijați spre denumirea elementelor de context, citirea situațiilor prezentate și alegerea celei considerate a fi potrivită.

Efectele de animație inserate permit ca răspunsurile incorecte să dispară la clic, iar răspunsul corect să fie afișat în dimensiune mărită.

Vor fi încurajați să motiveze alegerea, să formuleze puncte de vedere proprii în legătură cu locurile, faptele, întâmplările, personajele prezentate în secvențele video.

Demo_Joc de asociere a emoțiilor cu diverse contexte sociale

Resursa poate fi descărcată în format editabil (.pptx), pentru completări, eventuale înlocuiri ale videoclipurilor sau modificări ale descrierilor referitoare la situațiile sociale.

Ultimul slide conține link-uri către sursa videoclipurilor inserate în această resursă.

De aici poate fi descărcat jocul interactiv:

Aici este propusă o modalitate de integrare a resursei într-un demers didactic.

Publicitate

Jocuri interactive pentru identificarea emoțiilor

Această resursă poate fi utilizată fie pentru exersarea identificării expresiilor mimico-faciale și gestuale în imagini sugestive, fie într-o secvență de evaluare. Cuprinde patru tipuri de cerințe:

a. de selectare a imaginii potrivite, din trei variante de răspuns, asociate unei stări emoționale indicate;

b. identificarea valorii de adevăr a unui enunț (A/F), însoțit de suport intuitiv;

c. completarea unui enunț, prin alegerea variantei corecte de răspuns;

d. identificarea imaginii, în funcție de indiciile verbale oferite (descrierea unei situații care poate declanșa o anumită stare emoțională).

Previzualizare:

Jocuri interactive pentru identificarea emoțiilor

De aici poate fi descărcată expunerea de diapozitive: