Exerciții pentru discriminarea mărimii obiectelor

Fișele de lucru propun o serie de exerciții pentru identificarea și discriminarea obiectelor după criteriul mărimii. Copiii sunt încurajați să opereze cu următoarele perechi de noțiuni opuse: „mic-mare”, „gros-subțire”, „lung-scurt”, „înalt-scund” și „lat-îngust”.

În completare, au fost adăugate sarcini de ordonare a imaginilor obiectelor, după criteriul mărimii (mare-mijlociu-mic) și sarcini de asociere a obiectelor identice, după criteriul mărimii (la fel de mari/la fel de mici).

De aici pot fi descărcate fișele de lucru pentru exersarea discriminării mărimii obiectelor ilustrate:

Publicitate

Pachet de resurse pentru consolidarea noțiunii și structurii perceptiv-motrice de culoare

Aceste materiale pentru confecționarea unor jocuri didactice și seturile de fișe de lucru pot fi utilizate în activitățile educative desfășurate de către profesorii psihopedagogi, profesorii de psihopedagogie specială și profesorii educatori, în cadrul disciplinelor „Terapii și programe de intervenție”, „Educație senzorială și psihomotorie”, „Stimulare cognitivă” etc.

Jocuri didactice

Joc didactic „Cubul culorilor”

Competențe antrenate: elevul intuiește atributele perceptive ale stimulilor (imagini ale obiectelor); identifică/discriminează și denumește culori de bază și nuanțe ale acestora.

Conținut: două șabloane pentru decupare și asamblare a cuburilor; patru planșe cu imagini alb-negru; două planșe cu imagini color.

Sugestii de desfășurare a jocului:

a. Identificare și discriminare a culorilor – în funcție de culoarea feței pe care s-a oprit cubul, i se solicită copilului să indice pe planșele color toate imaginile obiectelor de culoarea respectivă („Ce are culoarea verde?” sau „Alege de pe planșă tot ce este verde!”).

b. Exerciții-joc de operare cu noțiunea de „culoare” – pentru planșele alb-negru, cerința este de identificare, denumire și colorare a imaginilor cărora li se potrivește culoarea obținută după rostogolirea cubului („Ce poate fi colorat cu galben?”). Acest joc poate fi desfășurat și în perechi (fie de către elevi, fie elev – cadru didactic). Astfel, unul dintre participanți rostogolește cubul și denumește culoarea, iar celălalt identifică și colorează cât mai multe imagini.

Joc didactic „Ce culoare are …?”

Competențe antrenate: elevul denumește culorile de bază și nuanțele acestora; identifică și denumește imagini ale obiectelor familiare asociate culorilor; intuiește atribute perceptive ale stimulilor (imagini ale obiectelor).

Conținut: planșă cu jetoane (pete de culoare și denumiri ale acestora); opt planșe cu câte zece imagini asociate culorilor propuse spre exersare.

Sugestii de utilizare a materialului: Prima planșă cu jetoane poate fi utilizată și pentru evaluarea inițială, cerându-i elevului să indice, pe rând, culorile precizate. Astfel, identificăm elementele pentru care este necesară consolidarea sau elementele care urmează să fie introduse în programul de învățare.

Pentru achiziția denumirii unei culori, se indică pe planșă, pe rând, imaginea obiectului în asociere cu pata de culoare (de exemplu, se atinge „lămâie” – se atinge „galben”). Materialul favorizează și stimularea exprimării în propoziții („Lămâia este galbenă.”) sau introducerea negațiilor (Î: „Lămâia este albastră?” R: „Nu, lămâia este galbenă.”)

Joc didactic „Găsește-i locul potrivit!”

Competențe antrenate: elevul identifică culorile din imaginile prezentate; grupează imagini ale obiectelor familiare după pe criteriul cromatic și le plasează în spațiile corespunzătoare.

Conținut: opt planșe cu spații de plasare a jetoanelor, pe criteriul identității cromatice; planșe cu patruzeci de jetoane pentru decupare (câte cinci imagini ale obiectelor familiare pentru fiecare culoare propusă spre exersare).

Sugestii de desfășurare a jocului: Se plasează în fața elevului, progresiv, un număr de planșe șablon corespunzătoare culorilor pe care le alegeți. I se dau apoi elevului jetoanele de culorile alese, decupate și amestecate asemănător cărților de joc, cerându-i-se să le sorteze și să le plaseze pe spațiile adecvate („Așază pe planșă toate obiectele de culoare verde!” etc.). Copilul va fi încurajat să verbalizeze, denumind imaginea și precizând culoarea (și alte atribute perceptive).

Joc didactic „Cât de multe culori recunoști în imagine?”

Competențe antrenate: elevul discriminează elementele componente ale unei imagini complexe; recunoaște, în contexte diferite, culori uzuale și nuanțe ale acestora.

Conținut: cinci planșe conținând o imagine complexă color și câte cinci/șase jetoane alb-negru, reprezentând elemente componente ale imaginii color.

Sugestii de desfășurare a jocului: Se pornește de la intuirea imaginii color, făcându-se trimitere la cunoștințele sau la experiența anterioară a copilului. Apoi se denumește fiecare imagine alb-negru de pe planșă, cerând elevului să-i găsească un corespondent în imaginea color. De exemplu, „Unde este în imagine frunza de nufăr?”/„Ce culoare are?”/”Folosește și tu culoarea verde pentru a colora frunza de nufăr.”

Fișe de lucru

Fișe de lucru conținând serii repetitive („Colorează formele după model!”- reproducerea unor serii simple de culori), utile pentru discriminarea vizuală a culorilor și pentru antrenarea atenției vizuale.

Fișe de colorare a elementelor din imagini, utilizând alternanțele de culori indicate în model („Colorează … în ordinea indicată a culorilor!”). Și aceste exerciții sunt utile pentru discriminarea vizuală a culorilor și pentru antrenarea atenției vizuale.

Fișe de colorare a unor imagini simple, după un cod dat: „Colorează imaginea folosind pentru fiecare cifră culoarea indicată!”

Fișe de colorare a imaginilor unor obiecte familiare, după denumirea culorii indicate („Folosește pentru fiecare … culoarea indicată!”). Aceste fișe pot fi lucrate de elevii care citesc cuvintele denumiri ale culorilor.

Fișe de lucru pentru recunoașterea culorii obiectelor reprezentate prin desen și selectarea din trei variante date a denumirii culorii acestora („Ce culoare are …? Alege răspunsul potrivit!”). Aceste fișe pot fi folosite și pentru a verifica citirea conștientă a cuvintelor, alegerea răspunsului în funcție de mesajul transmis prin intermediul suportului imagistic oferit.

Joc interactiv de sortare a elementelor pe criteriul identității cromatice

Jocul în format PowerPoint se bazează pe tehnica drag&drop și contribuie la formarea capacității de percepție și diferențiere a unor obiecte cunoscute din mediul apropiat, după criteriul culorii.

Pentru desfășurarea jocului, copilul va fixa imaginile cu ajutorul mouse-ului și le va glisa în spațiile corespunzătoare. După ce toate elementele au fost grupate, acestea pot fi repoziționate în dreptunghiul din dreapta diapozitivului. O altă variantă de revenire la starea inițială este închiderea aplicației fără salvare.

Materialul este personalizabil. Imaginile pot fi înlocuite, înlăturate, redimensionate etc. Dacă se dorește înlocuirea unei imagini, aceasta va fi selectată, iar din bara de instrumente se activează opțiunile Format imagine > Modificare imagine. Se alege noul element dorit din propriul dispozitiv sau din alte surse. Puteți urmări acești pași în videoclipul demonstrativ.

Joc interactiv de sortare după criteriul culorii

Pentru exersare s-au folosit opt culori uzuale și nuanțe ale acestora. Fișierul .pdf conține jetoane pentru exersarea denumirii culorilor.

Exerciții pentru identificarea și denumirea culorilor și formelor

Materialele propuse sunt utile pentru exersarea discriminării vizuale a culorilor și formelor.

Obiective:

– recunoașterea și denumirea diferitelor culori (roșu, galben, albastru, portocaliu, verde, violet, roz, maro) pe ilustrații date;

– scrierea pe contur punctat a denumirii culorilor;

– recunoașterea și denumirea formelor de bază (pătrat, triunghi, cerc, dreptunghi);

– utilizarea formei drept criteriu de colorare.

De aici pot fi descărcate fișele de lucru:

Este necesar ca aceste exerciții să fie precedate de recunoașteri și denumiri ale culorilor și formelor plecând de la obiectele din mediul ambiant cu care copilul intră în contact perceptiv direct, prin manipulare, atingere, observare.

Planșe color și fișe interactive pentru recunoașterea direcției sau orientării (sus-jos; stânga-dreapta)

Materialele pot fi folosite pentru consolidarea recunoașterii direcțiilor sau orientărilor și pentru înțelegerea și utilizarea în comunicare a sintagmelor „în sus-în jos”, „spre stânga-spre dreapta”. Sarcinile de lucru constau fie în încercuirea/selectarea imaginilor după model, fie în realizarea corespondenței între imagini și săgețile potrivite.

Planșele color pot fi descărcate de aici:

Fișele de lucru în variantă interactivă pot fi sarcini lucrate independent sau pot fi folosite în activitățile de învățare la distanță, prin distribuirea link-urilor:

https://www.liveworksheets.com/zx2586308sv

https://www.liveworksheets.com/hp2586385zg

https://www.liveworksheets.com/bz2586412uz

https://www.liveworksheets.com/pl2586458ul

https://www.liveworksheets.com/ko2586472xu

https://www.liveworksheets.com/xf2586488yb

https://www.liveworksheets.com/ey2586502zf

Fișe de lucru pentru identificarea și recunoașterea direcției sau orientării obiectelor ilustrate

Materialele propuse pot fi utilizate pentru consolidarea înțelegerii și folosirii corecte a sintagmelor „la stânga”/„la dreapta”; „spre stânga”/„spre dreapta”; „în stânga”/„în dreapta”.

Primele cinci fișe se bazează pe tehnica decupării și lipirii. Elevul identifică obiectele ilustrate și, în funcție de orientarea acestora (stânga/dreapta), le poziționează în spațiile potrivite.

Celelalte cinci fișe includ sarcini de lucru diferite, cum ar fi: identificarea numărului de elemente orientate într-o direcție precizată, colorarea după un cod indicat sau verbalizarea/descrierea comportamentului propriu în situațiile de viață date.

Pentru consolidarea recunoașterii asupra propriului corp a părților dreaptă și stângă, poate fi utilă banda autocolantă pentru pupitru. Aceasta permite personalizarea (scrierea numelui elevului), poziționarea mâinilor acestuia, vizualizarea etichetelor verbale și a codurilor pe culori.

Fișierul atașat are format imagine (.png). Pentru salvarea acestuia în propriul dispozitiv, după deschiderea într-o fereastră nouă se dă click dreapta și se selectează „Salvează imaginea ca …”. Banda autocolantă are aproximativ 42 centimetri lungime și 10 centimetri lățime. Pe o coală A3, format landscape, încap mai multe benzi, însă fișierul atașat poate fi redimensionat, în funcție de preferințele proprii.

Fișe de lucru pentru exersarea gesturilor rectilinii

De aici pot fi descărcate fișele de lucru care conțin exerciții de divertisment grafic pentru dezvoltarea capacității de execuție a gesturilor fundamentale – gestul rectiliniu:

Elevul va realiza mișcări de translație de tip orizontal (de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga) și mișcări de translație de tip vertical (de sus în jos și de jos în sus).

În realizarea sarcinilor de lucru poate fi acordat sprijin practic elevilor cu mobilitate deficitară (li se va conduce mâna pentru executarea gesturilor). De asemenea, este important ca aceste exerciții să fie precedate de imitarea unor gesturi ample, apoi a unora cu amplitudine din ce în ce mai mică, până la gesturile implicate în actul grafic.

Fiecare fișă de lucru face referire la anumit context gestual (de exemplu, cursa de mașini sau deplasarea către un anumit mijloc de transport etc.), iar plecând de la acesta se poate crea o scurtă povestire pentru a evita monotonia, pentru a motiva și implica mai ușor elevul în activitate.