Evaluarea limbajului non-verbal la elevii cu dizabilități intelectuale

În ce măsură elevul cu dizabilitate intelectuală înțelege și utilizează limbajul non-verbal?

Proba de mimare a semnificației cuvintelor (adaptare după Doru-Vlad Popovici, 2002, „Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficiențe mintale”) permite descrierea nivelului performanțelor atinse și evidențierea deficitelor actuale ale elevului evaluat. Identificarea nevoilor individuale de intervenție permite stabilirea strategiilor de recuperare ce urmează să fie realizate.

Probă de evaluare – Identificarea semnificației mesajelor scrise

Această probă de evaluare este o adaptare a Testului de înțelegere a lecturii. Sursa: Vrășmaș, Ecaterina (coordonator), „Set de instrumente, probe și teste pentru evaluarea educațională a copiilor cu dizabilități”, București, 2003

Programe școlare (propuse în 2019) – Terapii specifice și de compensare

Propuneri de programe școlare (2019) pentru disciplinele Terapii și programe de intervenție; Evaluare și consiliere psihopedagogică, Psihodiagnoză; Kinetoterapie; clasele Pregătitoare – a IV-a, Dizabilități intelectuale grave, severe și/sau asociate

Propuneri de programe școlare (2019) pentru disciplinele Terapii și programe de intervenție; Evaluare și consiliere psihopedagogică, Psihodiagnoză; Kinetoterapie; clasele a V-a – a X-a, Dizabilități intelectuale grave, severe și/sau asociate

Propuneri de programe școlare (2019) pentru disciplinele Terapii și programe de intervenție; Evaluare și consiliere psihopedagogică, Psihodiagnoză; Kinetoterapie; clasele Pregătitoare – a IV-a, Dizabilități intelectuale ușoare și moderate

Propuneri de programe școlare (2019) pentru disciplinele Terapii și programe de intervenție; Evaluare și consiliere psihopedagogică, Psihodiagnoză; Kinetoterapie; clasele a V-a – a VIII-a, Dizabilități intelectuale ușoare și moderate

Evaluarea comunicării și limbajului elevilor cu dizabilități intelectuale

Probe de evaluare:

A. Receptarea mesajelor orale

Competențe specifice:

 • Înțelege semnificația globală a unui mesaj oral
 • Distinge, după auz, cuvintele și precizează sensul acestora
 • Identifică imagini care ilustrează enunțuri interogative, rostite clar și cu intonația adecvată
 • Procesare fonologică

B. Exprimarea mesajelor orale

Competențe specifice:

 • Definește cuvintele prin întrebuințare
 • Folosește corect pluralul substantivelor
 • Îmbină două cuvinte în propoziții cu sens
 • Repetă enunțuri cu un număr variabil de silabe
 • Completează enunțuri lacunare
 • Formulează enunțuri, utilizând cuvinte de legătură
 • Formulează un text scurt, cu suport imagistic

C. Receptarea mesajelor scrise

Competențe specifice:

 • Identifică literele, realizează asocierea fonem-grafem
 • Citește silabele indicate
 • Citește corect cuvintele date
 • Sesizează, pe baza citirii conștiente, legătura dintre enunțuri și imagini
 • Citește corect, conștient și expresiv un text de mici dimensiuni

D. Redactarea mesajelor

Competențe specifice:

 • Transcrie corect litere, silabe, cuvinte și enunțuri alcătuite din 3 – 5 cuvinte
 • Reconstituie, după model, enunțuri
 • Completează enunțuri lacunare
 • Construiește, în scris, enunțuri corecte din punct de vedere gramatical
 • Transcrie, corect și lizibil, un text scurt