Resurse pentru exersarea vocabularului specific mediului ambiant

„Privește și găsește ce nu se potrivește!” include 10 planșe color și 10 fișe de lucru alb-negru, care pot fi utilizate pentru identificarea imagistică și denumirea elementelor introduse greșit într-o anumită categorie.

Planșele color pot fi laminate și refolosite, fie prin acoperirea „intrusului” cu un jeton, fie prin utilizarea unui marker pentru ștergere uscată.

Fișele de lucru alb-negru propun tăierea „intrusului” și colorarea acelor imagini ale obiectelor care aparțin categoriilor date (fructe, legume, jucării, obiecte ale școlarului, animale și păsări domestice, viețuitoare care înoată și care se deplasează pe uscat, obiecte din gospodărie, alimente, obiecte de îmbrăcăminte, instrumente muzicale).

Aceste exerciții-joc de identificare și eliminare a imaginilor unor obiecte care nu se potrivesc într-o serie dată activizează vocabularul (copilul denumește, precizează ce face, la ce folosește, de ce nu poate fi împreună cu celelalte etc.).

Urmărirea dirijată a imaginilor dintr-o serie consolidează abilitățile de comparare și crește capacitatea de menținere concentrată a atenției, într-o activitate desfășurată împreună cu adultul.

Fișe de lucru pentru activizarea vocabularului

Îmbogățirea, precizarea și activizarea vocabularului este unul din obiectivele programului de recuperare a întârzierilor în dezvoltarea limbajului.

Întârzierile în dezvoltarea limbajului reprezintă abateri în ritmul de apariție și dezvoltare a limbajului, în condițiile unei dezvoltări mintale corespunzătoare vârstei cronologice, integrității aparatului fono-articulator și normalității auzului.

Abaterile sau blocajele în dezvoltarea limbajului pot fi diagnosticate în jurul vârstei de 3 ani:

 • se constată utilizarea unui număr redus de cuvinte;
 • copilul manifestă dificultăți în înțelegerea semnificației conceptelor de bază legate de experiența cotidiană;
 • nu formulează propoziții simple;
 • nu utilizează cuvinte de legătură;
 • pronunția este alterată (omite sunete, silabe, simplifică grupuri consonantice).

Materialele propuse sunt utile pentru pentru a exersa identificarea și denumirea, apoi asocierea imaginilor și a cuvintelor scrise din vocabularul de bază. Copilul va reuși să enumere cât mai multe elemente ale unei categorii: schemă corporală, obiecte de igienă, îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii, obiectele școlarului, mobilierul clasei, obiecte din locuință, legume, fructe, flori, animale sălbatice, animale domestice, păsări, jucării, mijloace de transport, alimente, dulciuri, băuturi, meserii și ocupații, clădiri.

Pot fi descărcate de aici 84 de fișe în format .pdf, pentru recunoașterea și denumirea obiectelor și ființelor din mediul ambiant (noțiuni integratoare):

Fișe de exersare – Dezvoltarea auzului fonematic

În etapa premergătoare formării/dezvoltării abilităților de comunicare orală se realizează exerciții pentru dezvoltarea auzului fonematic (antrenarea atenției auditive, antrenarea memoriei verbale, antrenarea abilităților perceptiv-auditive).

Dezvoltarea abilităților de analiză fonetică este importantă pentru învățarea pronunției corecte și pentru învățarea citit-scrisului.

Fișele de exersare propuse conțin următoarele sarcini de lucru:

 • denumirea imaginii;
 • despărțirea în silabe a cuvântului;
 • identificarea primei silabe din cuvânt;
 • găsirea pe planșă a cuvântului care începe cu aceeași silabă;
 • unirea imaginilor corespunzătoare.

De aici pot fi descărcate 20 de fișe de exersare:

Link-urile inserate mai jos conduc la aceleași fișe, însă în varianta interactivă („Cuvinte care încep cu aceeași silabă”):

https://www.liveworksheets.com/gd1810870tl

https://www.liveworksheets.com/am1810736xl

https://www.liveworksheets.com/ng1810773vd

Fișe de lucru pentru exersarea lexiei și grafiei vocalelor și consoanelor

Etapa inițierii în actul lexic și grafic are drept obiective recunoașterea, identificarea, reproducerea literelor, cu ajutorul unor tehnici specifice: scrierea pe conturul unor litere de mari dimensiuni (și verbalizarea acțiunii), asocierea literei cu un cuvânt-cheie sau cu un desen reprezentativ, identificarea imaginilor a căror denumire începe cu sunetul asociat literei respective.

Materialul conține 84 de fișe în format .pdf pentru exersarea citirii și scrierii literelor, cu următoarele sarcini de lucru:

 • scrierea pe contur a literelor;
 • denumirea imaginilor (sunetul asociat grafemului respectiv se află în poziție inițială);
 • identificarea și colorarea imaginilor a căror denumire începe cu un anumit sunet.

De aici pot fi descărcate 18 fișe de lucru pentru recunoașterea și identificarea vocalelor a, o, u, e, i, î:

De aici pot fi descărcate 18 fișe de lucru pentru recunoașterea și identificarea consoanelor p, b, t, d, c, g:

De aici pot fi descărcate 12 fișe de lucru pentru recunoașterea și identificarea consoanelor r, l, m, n:

De aici pot fi descărcate 21 de fișe pentru recunoașterea și identificarea consoanelor f, v, s, z, ș, j, h:

De aici pot fi descărcate 15 fișe de lucru în format .pdf pentru recunoașterea și identificarea consoanelor ț, č, ǧ: