Fișe de lucru – Reacții emoționale asociate unor contexte sociale

Aceste fișe pot fi utilizate în cadrul activităților care vizează antrenarea abilităților de exprimare emoțională în comunicarea verbală.

Elevii vor reda prin desen expresii mimico-faciale și gestuale asociate emoțiilor de bază, apoi vor identifica reacții emoționale proprii, specifice unor contexte sociale familiare, pe baza imaginilor inserate în fișe.

De aici pot fi descărcate fișele de lucru, în format .pdf:

Publicitate

Jocuri interactive pentru identificarea emoțiilor

Această resursă poate fi utilizată fie pentru exersarea identificării expresiilor mimico-faciale și gestuale în imagini sugestive, fie într-o secvență de evaluare. Cuprinde patru tipuri de cerințe:

a. de selectare a imaginii potrivite, din trei variante de răspuns, asociate unei stări emoționale indicate;

b. identificarea valorii de adevăr a unui enunț (A/F), însoțit de suport intuitiv;

c. completarea unui enunț, prin alegerea variantei corecte de răspuns;

d. identificarea imaginii, în funcție de indiciile verbale oferite (descrierea unei situații care poate declanșa o anumită stare emoțională).

Previzualizare:

Jocuri interactive pentru identificarea emoțiilor

De aici poate fi descărcată expunerea de diapozitive: