Probe de evaluare

Comunicare și limbaj

Probă de evaluare continuă: Asocierea sunetului aflat în poziția inițială a cuvântului cu litera de tipar Descarcă de aici

Probe de evaluare pentru: receptarea mesajelor orale; exprimarea mesajelor orale; receptarea mesajelor scrise; redactarea mesajelor Descarcă de aici

Probă de evaluare pentru identificarea, recunoașterea și denumirea obiectelor din mediul ambiant Descarcă de aici

Psihomotricitate

Probe de evaluare a abilităților de organizare spațială Cumpără de aici

Probă de evaluare a noțiunilor referitoare la schema corporală – înțelegere/identificare și exprimare (orală sau scrisă) Descarcă de aici

Publicitate