Evaluarea limbajului non-verbal la elevii cu dizabilități intelectuale

În ce măsură elevul cu dizabilitate intelectuală înțelege și utilizează limbajul non-verbal? Proba de mimare a semnificației cuvintelor (adaptare după Doru-Vlad Popovici, 2002, „Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficiențe mintale”) permite descrierea nivelului performanțelor atinse și evidențierea deficitelor actuale ale elevului evaluat. Identificarea nevoilor individuale de intervenție permite stabilirea strategiilor de recuperare ce urmează săContinuă lectura „Evaluarea limbajului non-verbal la elevii cu dizabilități intelectuale”

Fișe de lucru pentru recunoaștere și discriminare vizuală (litere de tipar)

Pentru rezolvarea cerințelor, elevul colorează utilizând coduri diferite (litere mari de tipar / litere mici de tipar). De aici poate fi descărcat setul complet de fișe, pentru fiecare literă a alfabetului: Exercițiul facilitează: discriminarea formelor și mărimilor; diferențierea și fixarea mnezică a literelor; atenția centrată în câmp perceptiv pe date vizuale.

Fișe de lucru pentru aria de stimulare cognitivă

Set de fișe în format .pdf pentru recunoașterea și trasarea cifrelor pe contur punctat, de la 1 la 9. Fișe de lucru în format .pdf pentru identificarea numărului de elemente date (asociere număr – cantitate).

Probă de evaluare – Identificarea semnificației mesajelor scrise

Această probă de evaluare este o adaptare a Testului de înțelegere a lecturii. Sursa: Vrășmaș, Ecaterina (coordonator), „Set de instrumente, probe și teste pentru evaluarea educațională a copiilor cu dizabilități”, București, 2003

Joc de identificare a cuvintelor în careu

Găsirea cuvintelor în careu poate fi o sarcină de lucru atractivă în completarea unei activități de consolidare a citirii cuvintelor dintr-o arie tematică („În grădină”). Materialul în format .pdf conține și soluția careului. Astfel, după rezolvare, elevul se poate autoevalua.