Coordonate spațiale de bază (pictograme)

Resursele pot fi descărcate gratuit și conțin:

 • prezentare interactivă;
 • planșă cu pictograme;

Această prezentare interactivă pune accent pe pictogramele care ilustrează poziții, direcții, orientări ale obiectelor din mediul înconjurător între ele (în acest caz, poziționarea mașinii în raport cu obiectele din mediu). La fel ca în prezentarea din articolul anterior, animațiile simple sunt declanșate prin click pe pagină.

Prezentare interactivă – Pictograme asociate coordonatelor spațiale

De aici poate fi descărcat fișierul .ppsx, care conține prezentarea pentru familiarizarea cu pictogramele asociate coordonatelor spațiale de bază:

Dacă nu este posibilă folosirea materialului interactiv, pot fi utilizate planșele:

Planșa cu jetoane reprezentând pictogramele poate fi descărcată de aici:

Materialul din acest articol poate constitui resursă pentru învățare, utilizată anterior administrării probele de evaluare propuse aici.

Organizare și structurare spațială (activități de învățare)

Acest set de materiale poate fi descărcat gratuit și conține:

 • prezentare interactivă pentru familiarizarea elevilor cu conceptele referitoare la coordonatele spațiale de bază; (pentru a fi mai ușor de reținut, conceptele selectate au fost prezentate în perechi: pe-sub, în față-în spate, la dreapta-la stânga, deasupra-dedesubt, lângă-între, înăuntru-în afară);
 • fișe pentru activitatea independentă a elevilor;
 • jetoane cu termeni referitori la coordonatele spațiale.

Prezentarea interactivă ilustrează poziții, direcții și orientări ale obiectelor ilustrate (în exemplul ales, copiii pot urmări cocoșul în raport cu diverse obiecte din gospodărie). Animațiile simple inserate în prezentare sunt declanșate prin click pe spațiul paginii și determină afișarea următoarelor secvențe: poziția obiectelor, propoziția (include termenul referitor la coordonata spațială), pictograma și termenul asociate cu coordonata spațială.

Coordonate spațiale de bază (activități de învățare)

De aici poate fi descărcat fișierul .ppsx, care conține prezentarea interactivă:

Fișele pentru activitatea independentă a elevilor reiau secvențele pe care aceștia le-au urmărit în prezentare și propun colorarea imaginii, citirea și transcrierea propoziției.

Jetoanele cu termeni pot fi decupate și utilizate ca etichete în diferite jocuri (de exemplu, în cele de identificare și discriminare a poziției, orientării propriei persoane față de obiectele din mediul înconjurător).

De aici pot fi descărcate fișele de lucru și planșele cu jetoane:

Resurse pentru exersarea despărțirii în silabe a cuvintelor

Aceste materiale fac parte din programul de antrenare a abilităților de procesare fonologică.

Joc interactiv „Numără silabele!”

Conținut: 15 diapozitive

Cerințe:

 • denumirea imaginilor;
 • despărțirea cuvintelor în silabe;
 • selectarea prin click numai a imaginilor care denumesc cuvinte formate dintr-un anumit număr de silabe (de la o singură silabă până la cinci silabe).

Desfășurare: imaginile corect selectate glisează în spațiile libere; atunci când sunt selectate și imagini care nu se potrivesc cerinței, acestea dispar. Elevul execută corect sarcina dacă reușește să completeze spațiile libere, dar și să mențină celelalte patru imagini nepotrivite în casetele inițiale.

Demo_Joc interactiv „Numără silabele!”

Fișe de lucru – Identificarea numărului de silabe

Conținut: 15 fișe (8 fișe cu imagini color, pentru decupare și lipire; 7 fișe cu imagini alb-negru, pentru colorarea selectivă);

Cerințe:

 • despărțirea corectă a cuvintelor în silabe;
 • gruparea imaginilor care denumesc cuvinte formate dintr-un anumit număr de silabe;
 • selectarea imaginilor care denumesc cuvinte formate dintr-un anumit număr precizat de silabe.

Resursele prezentate în acest articol pot fi achiziționate din secțiunea Magazin.

Achiziția produselor digitale se realizează prin plata on-line, accesând unul din butoanele de plată afișate și completând datele necesare în fereastra nou deschisă.

Procesatorul de plăți este PayPal, conversia în moneda națională se realizează automat și se afișează în momentul introducerii datelor pentru finalizarea achiziției.

Există opțiunea utilizării unui card de debit sau de credit (selectarea pictogramei), fără a fi obligatorie deținerea unui cont PayPal.

Acest site nu solicită și nu are acces la datele referitoare la cardul sau contul bancar al clientului.

Livrarea produselor digitale se realizează sub formă de atașamente la adresa de e-mail pe care o specificați atunci când introduceți datele necesare achiziției.

Puteți solicita detalii suplimentare prin mesaj la contact@profesorpsihopedagog.com sau completând formularul din secțiunea Contact.

Fișe de lucru pentru diferențierea sunetelor „z” – „j”

Aceste fișe pot fi utilizate în terapia dislaliei:

 • pentru antrenarea auzului fonematic prin exerciții de analiză fonetică;
 • pentru consolidarea pronunției corecte, prin exerciții de diferențiere a consoanelor cu puncte de articulare apropiate.

Materialul conține:

 • fișă pentru identificarea imaginilor în a căror denumire se aud sunetele „z” sau „j”;
 • fișă de completare a cuvintelor date cu grafemele corespunzătoare sunetelor „z” sau „j” (suport imagistic);
 • fișă de sortare și transcriere în coloane diferite a cuvintelor, în funcție de prezența grafemelor „z” sau „j”;
 • fișă de completare a cuvintelor cu silaba potrivită și de completare a propozițiilor cu cuvântul potrivit; scrierea în coloana din dreapta a cuvintelor și a propozițiilor completate.

Fișele de lucru pot fi descărcate de aici:

Fișe de lucru pentru diferențierea sunetelor „ț” – „ce”/„ci”

Aceste resurse pot fi utilizate în terapia dislaliei, pentru antrenarea auzului fonematic prin exerciții de analiză fonetică și pentru consolidarea pronunției corecte, prin exerciții de diferențiere a sunetelor cu puncte de articulare apropiate.

Materialul conține:

 • fișă de identificare a imaginilor în a căror denumire se aud sunetele „ț” /„ce” / „ci”;
 • fișă de sortare și transcriere în coloane diferite a cuvintelor, în funcție de prezența literei „ț” sau a grupurilor de litere „ce”/„ci”;
 • fișă de completare a cuvintelor cu silaba potrivită (alegere din două variante date) și de completare a propozițiilor cu cuvântul potrivit (alegere din două variante date); scrierea cuvintelor și a propozițiilor în coloana din dreapta.

Fișele de lucru pot fi descărcate de aici:

Fișe de lucru pentru diferențierea sunetelor „ț” – „s”

Fișele pot fi utilizate în terapia dislaliei, pentru antrenarea auzului fonematic prin exerciții de analiză fonetică și pentru consolidarea pronunției corecte prin diferențierea sunetelor cu puncte de articulare apropiate.

Materialul conține:

 • fișă de identificare a cuvântului scris corect (suport imagistic);
 • fișă de completare a cuvintelor cu grafemul potrivit („ț” sau „s”);
 • fișă pentru identificarea imaginii corespunzătoare cuvântului citit și evidențierea cu culori diferite a grafemelor „ț” și „s”;
 • fișă de identificare a silabei potrivite (alegere din două variante de răspuns), pentru completarea și scrierea cuvintelor date;
 • fișă de identificare a cuvântului potrivit (alegere din două variante de răspuns), pentru completarea și scrierea enunțurilor date;

Descarcă fișele de lucru de aici:

Fișe de lucru pentru diferențierea sunetelor „r” – „l”

Aceste exerciții pot fi utilizate în terapia dislaliei, pentru antrenarea auzului fonematic prin exerciții de analiză fonetică și pentru consolidarea pronunției corecte prin diferențierea sunetelor cu puncte de articulare apropiate.

Materialul conține:

 • fișă de lucru pentru identificarea cuvântului scris corect (suport imagistic);
 • fișă de completare a cuvintelor date cu „r” sau „l” (suport imagistic);
 • fișă de citire a cuvântului și de identificare a imaginii potrivite; aceasta este utilă și pentru consolidarea abilităților de înțelegere a semnificației cuvântului citit;
 • fișă cu perechi de cuvinte paronime „r” – „l”; profesorul citește un cuvânt din perechea dată, iar elevul încercuiește cuvântul auzit; această fișă poate fi folosită și în etapa de evaluare;
 • fișă pentru completarea propozițiilor cu cuvântul potrivit; elevul alege varianta corectă din cele două date (cuvinte paronime) și transcrie în coloana din dreapta propoziția completată.

Descarcă fișele de lucru de aici:

Fișe de lucru pentru diferențierea sunetelor „s” – „ș”

Setul de exerciții propus poate fi folosit în terapia dislaliei:

 • pentru antrenarea auzului fonematic prin exerciții de analiză fonetică; (în completare, puteți utiliza și fișele pentru diferențierea consoanelor surde de cele sonore: s – z, ș – j, p – b, t – d, f – v, c – g);
 • pentru consolidarea pronunției corecte a sunetului nou corectat, prin diferențierea acestuia de sunetul cu punct de articulare apropiat; aceste exerciții permit, de asemenea, analiza și diferențierea grafică;

Materialul conține:

 • fișă de lucru pentru identificarea cuvântului scris corect (suport imagistic);
 • fișă de completare a cuvintelor date cu „s” sau „ș” (suport imagistic);
 • fișă de citire a cuvântului și de identificare a imaginii potrivite; aceasta este utilă și pentru consolidarea abilităților de înțelegere a semnificației cuvântului citit;
 • fișă cu perechi de cuvinte (forme de singular și plural) pentru alternanța „s” – „ș”; profesorul citește un cuvânt din perechea dată, iar elevul încercuiește cuvântul auzit; această fișă poate fi folosită și în etapa de evaluare;
 • fișă cu perechi de propoziții în care sunetele cu punct de articulare apropiat apar cu o frecvență mai mare; elevul va transcrie în coloana din dreapta propoziția scrisă corect din fiecare pereche dată.

Descarcă fișele de lucru de aici: