Organizare și structurare spațială (joc didactic)

Scopul jocului: asocierea imaginilor cu pictogramele referitoare la coordonate spațiale de bază (pe-sub, în față-în spate, lângă-între, la stânga-la dreapta, deasupra-dedesubt, înăuntru-în afară).

Conținutul jocului: materialele propuse conțin două seturi de ilustrații diferite, care pot fi folosite în același scop. Intenția este de a oferi copilului posibilitatea de a alege imaginile, în funcție de preferințe. Pe de altă parte, sarcinile de lucru pot fi reluate până la o deplină consolidare, evitând însă monotonia.

(1) Planșe pentru confecționarea cuburilor cu pictograme (termeni care definesc coordonatele spațiale):

(2) Planșe cu imagini pentru decupare, care ilustrează coordonatele spațiale menționate (câte 12 imagini pentru fiecare variantă):

(3) Planșe pentru poziționarea imaginilor decupate, în asociere cu pictogramele (câte 4 planșe pentru fiecare set de imagini):

Sugestii de desfășurare a jocului: se denumește pictograma afișată pe fața cubului (1), rezultată în urma rostogolirii; se identifică imaginea decupată (2), cu care se potrivește pictograma; se plasează imaginea decupată pe planșa cu pictograme (3).

De aici pot fi descărcate resursele pentru jocul didactic:

Ca recompensă pentru plasarea corectă a imaginilor pe planșe pot fi utilizate aceste cuburi, care conțin imagini asemănătoare celor din jocul desfășurat. Cuburile pot reprezenta și suportul imagistic pentru încurajarea verbalizării. Astfel, copiii pot fi determinați mai ușor să utilizeze în comunicare termenii asociați relațiilor spațiale (de exemplu, formularea de întrebări și răspunsuri simple, în cadrul unor activități în perechi).

De aici pot fi descărcate cuburile cu imagini:

Publicitate

„Bradul de Crăciun” – joc pentru activizarea vocabularului

Materialul conține două planșe cu șabloane de decupare și asamblare a cuburilor pentru stimularea denumirii unor obiecte de decorare, specifice sărbătorilor de iarnă. Pe a treia planșă sunt redate, separat, imaginile color care apar pe fețele cuburilor. Imaginile vor fi decupate, pentru a putea fi manipulate individual de către copil. Pe a patra planșă este reprezentat vizual un brad neîmpodobit.

De aici pot fi descărcate planșele:

Sugestii de utilizare a materialului:

„Cu ce împodobim bradul?” – Se solicită identificarea pe planșa cu obiecte a imaginii rezultate după rostogolirea cubului și denumirea imaginii, descrierea obiectului pe baza întrebărilor de sprijin; este încurajată exprimarea în enunțuri. Recompensa pentru un răspuns corect și participarea la dialog (în măsura posibilităților elevului) constă în permisiunea de lipire a imaginii decupate pe brad („împodobirea bradului”).

Cu atât a oferit mai multe răspunsuri complete, cu atât mai multe sunt ornamentele din brad. Acest joc îi permite elevului să aibă o imagine a propriului progres la finalul activității. Dacă activitatea va fi reluată, elevul poate face o comparație între planșe, apreciindu-și propria performanță în etape diferite de realizare a sarcinilor de lucru.

Pachet de resurse pentru consolidarea noțiunii și structurii perceptiv-motrice de culoare

Aceste materiale pentru confecționarea unor jocuri didactice și seturile de fișe de lucru pot fi utilizate în activitățile educative desfășurate de către profesorii psihopedagogi, profesorii de psihopedagogie specială și profesorii educatori, în cadrul disciplinelor „Terapii și programe de intervenție”, „Educație senzorială și psihomotorie”, „Stimulare cognitivă” etc.

Jocuri didactice

Joc didactic „Cubul culorilor”

Competențe antrenate: elevul intuiește atributele perceptive ale stimulilor (imagini ale obiectelor); identifică/discriminează și denumește culori de bază și nuanțe ale acestora.

Conținut: două șabloane pentru decupare și asamblare a cuburilor; patru planșe cu imagini alb-negru; două planșe cu imagini color.

Sugestii de desfășurare a jocului:

a. Identificare și discriminare a culorilor – în funcție de culoarea feței pe care s-a oprit cubul, i se solicită copilului să indice pe planșele color toate imaginile obiectelor de culoarea respectivă („Ce are culoarea verde?” sau „Alege de pe planșă tot ce este verde!”).

b. Exerciții-joc de operare cu noțiunea de „culoare” – pentru planșele alb-negru, cerința este de identificare, denumire și colorare a imaginilor cărora li se potrivește culoarea obținută după rostogolirea cubului („Ce poate fi colorat cu galben?”). Acest joc poate fi desfășurat și în perechi (fie de către elevi, fie elev – cadru didactic). Astfel, unul dintre participanți rostogolește cubul și denumește culoarea, iar celălalt identifică și colorează cât mai multe imagini.

Joc didactic „Ce culoare are …?”

Competențe antrenate: elevul denumește culorile de bază și nuanțele acestora; identifică și denumește imagini ale obiectelor familiare asociate culorilor; intuiește atribute perceptive ale stimulilor (imagini ale obiectelor).

Conținut: planșă cu jetoane (pete de culoare și denumiri ale acestora); opt planșe cu câte zece imagini asociate culorilor propuse spre exersare.

Sugestii de utilizare a materialului: Prima planșă cu jetoane poate fi utilizată și pentru evaluarea inițială, cerându-i elevului să indice, pe rând, culorile precizate. Astfel, identificăm elementele pentru care este necesară consolidarea sau elementele care urmează să fie introduse în programul de învățare.

Pentru achiziția denumirii unei culori, se indică pe planșă, pe rând, imaginea obiectului în asociere cu pata de culoare (de exemplu, se atinge „lămâie” – se atinge „galben”). Materialul favorizează și stimularea exprimării în propoziții („Lămâia este galbenă.”) sau introducerea negațiilor (Î: „Lămâia este albastră?” R: „Nu, lămâia este galbenă.”)

Joc didactic „Găsește-i locul potrivit!”

Competențe antrenate: elevul identifică culorile din imaginile prezentate; grupează imagini ale obiectelor familiare după pe criteriul cromatic și le plasează în spațiile corespunzătoare.

Conținut: opt planșe cu spații de plasare a jetoanelor, pe criteriul identității cromatice; planșe cu patruzeci de jetoane pentru decupare (câte cinci imagini ale obiectelor familiare pentru fiecare culoare propusă spre exersare).

Sugestii de desfășurare a jocului: Se plasează în fața elevului, progresiv, un număr de planșe șablon corespunzătoare culorilor pe care le alegeți. I se dau apoi elevului jetoanele de culorile alese, decupate și amestecate asemănător cărților de joc, cerându-i-se să le sorteze și să le plaseze pe spațiile adecvate („Așază pe planșă toate obiectele de culoare verde!” etc.). Copilul va fi încurajat să verbalizeze, denumind imaginea și precizând culoarea (și alte atribute perceptive).

Joc didactic „Cât de multe culori recunoști în imagine?”

Competențe antrenate: elevul discriminează elementele componente ale unei imagini complexe; recunoaște, în contexte diferite, culori uzuale și nuanțe ale acestora.

Conținut: cinci planșe conținând o imagine complexă color și câte cinci/șase jetoane alb-negru, reprezentând elemente componente ale imaginii color.

Sugestii de desfășurare a jocului: Se pornește de la intuirea imaginii color, făcându-se trimitere la cunoștințele sau la experiența anterioară a copilului. Apoi se denumește fiecare imagine alb-negru de pe planșă, cerând elevului să-i găsească un corespondent în imaginea color. De exemplu, „Unde este în imagine frunza de nufăr?”/„Ce culoare are?”/”Folosește și tu culoarea verde pentru a colora frunza de nufăr.”

Fișe de lucru

Fișe de lucru conținând serii repetitive („Colorează formele după model!”- reproducerea unor serii simple de culori), utile pentru discriminarea vizuală a culorilor și pentru antrenarea atenției vizuale.

Fișe de colorare a elementelor din imagini, utilizând alternanțele de culori indicate în model („Colorează … în ordinea indicată a culorilor!”). Și aceste exerciții sunt utile pentru discriminarea vizuală a culorilor și pentru antrenarea atenției vizuale.

Fișe de colorare a unor imagini simple, după un cod dat: „Colorează imaginea folosind pentru fiecare cifră culoarea indicată!”

Fișe de colorare a imaginilor unor obiecte familiare, după denumirea culorii indicate („Folosește pentru fiecare … culoarea indicată!”). Aceste fișe pot fi lucrate de elevii care citesc cuvintele denumiri ale culorilor.

Fișe de lucru pentru recunoașterea culorii obiectelor reprezentate prin desen și selectarea din trei variante date a denumirii culorii acestora („Ce culoare are …? Alege răspunsul potrivit!”). Aceste fișe pot fi folosite și pentru a verifica citirea conștientă a cuvintelor, alegerea răspunsului în funcție de mesajul transmis prin intermediul suportului imagistic oferit.