Recunoașterea poziției inițiale și finale a unui sunet în cuvânt

În această variantă, „Roata norocului” este pretextul pentru realizarea într-un mod relaxat și distractiv a exercițiilor de identificare a cuvintelor care încep sau se termină cu o anumită consoană („Alege imaginile ale căror denumiri încep cu sunetul …!” sau „Alege imaginile ale căror denumiri se termină cu sunetul …!”). Acest joc favorizează și antrenarea atenției auditive a copilului.

Materialul conține 42 de diapozitive. Pe primul diapozitiv veți găsi link-uri pentru fiecare consoană propusă. Elevul denumește imaginile și, pentru a primi punctele indicate de roată, trebuie să selecteze, în funcție de cerință, trei imagini din șase. (Excepție pentru sunetul „h” în poziție finală, unde va avea de identificat o singură imagine.) Pe ultimul diapozitiv sunt notate denumirile imaginilor inserate în joc.

Previzualizare – Joc interactiv pentru identificarea cuvintelor care încep sau se termină cu o consoană dată

De aici poate fi descărcat jocul (format PowerPoint Slide Show):

„Roata norocului” – Joc pentru exersarea integrării categoriale

Acest exercițiu-joc contribuie la formarea abilităților de:

  • denumire a imaginilor obiectelor/ființelor dintr-o categorie prezentată („Ce sunt acestea?”);
  • identificare a unor particularități esențiale ale obiectelor/ființelor și precizare a numelui categoriei care integrează elementele date („Numește cu un singur cuvânt …!”);
  • completare a seriei date cu un element care poate fi inclus în categoria respectivă („Ce se mai potrivește aici?”).

Materialul conține 21 de diapozitive. Pe primul diapozitiv găsiți link-uri către pagina dedicată fiecărei categorii, acest lucru făcând posibilă navigarea ușoară și selectivă (puteți utiliza pentru exersare, în ce ordine doriți, doar o parte din categorii în cadrul unei secvențe de activitate). Pe fiecare diapozitiv sunt inserate butoane de navigare către primul diapozitiv, diapozitivul anterior sau următor.

Răspunsurile se selectează din trei variante date, cu click pe imaginea potrivită (un click în afara imaginii care se dorește a fi selectată face tranziția către următorul diapozitiv). Elevul primește feed-back imediat (sunt marcate atât alegerile corecte, cât și cele greșite). Roata poate fi pornită și oprită prin activarea butonului roșu. Elevii sunt foarte motivați să câștige puncte sau sume de bani (și mă uimesc mereu cât de rapid și corect efectuează operații de adunare când e vorba de bani).

Aici este o scurtă demonstrație a desfășurării jocului:

„Roata norocului” – joc pentru exersarea integrării categoriale

Puteți descărca de aici jocul în format .ppsx (expunere de diapozitive):

Pentru ca elevul să identifice și să denumească mai multe elemente ale uneia din categoriile date, se pot utiliza aceste fișe de lucru pentru recunoașterea și denumirea obiectelor și ființelor din mediul ambiant (noțiuni integratoare).

Actualizarea materialului (27.01.2022)

În această nouă versiune am inserat un efect de animație cu un impact vizual mai puternic pentru elev. Astfel, imaginea corespunzătoare răspunsului corect completează seria, înlocuind semnul întrebării. După oferirea răspunsului, urmează indicația de precizare a numelui categoriei pentru cele patru elemente („Numește cu un singur cuvânt …!”).

Demo – Joc pentru exersarea integrării categoriale (v.2)

De aici poate fi descărcată a doua versiune a jocului:

Joc interactiv de sortare a elementelor pe criteriul identității cromatice

Jocul în format PowerPoint se bazează pe tehnica drag&drop și contribuie la formarea capacității de percepție și diferențiere a unor obiecte cunoscute din mediul apropiat, după criteriul culorii.

Pentru desfășurarea jocului, copilul va fixa imaginile cu ajutorul mouse-ului și le va glisa în spațiile corespunzătoare. După ce toate elementele au fost grupate, acestea pot fi repoziționate în dreptunghiul din dreapta diapozitivului. O altă variantă de revenire la starea inițială este închiderea aplicației fără salvare.

Materialul este personalizabil. Imaginile pot fi înlocuite, înlăturate, redimensionate etc. Dacă se dorește înlocuirea unei imagini, aceasta va fi selectată, iar din bara de instrumente se activează opțiunile Format imagine > Modificare imagine. Se alege noul element dorit din propriul dispozitiv sau din alte surse. Puteți urmări acești pași în videoclipul demonstrativ.

Joc interactiv de sortare după criteriul culorii

Pentru exersare s-au folosit opt culori uzuale și nuanțe ale acestora. Fișierul .pdf conține jetoane pentru exersarea denumirii culorilor.

„Litere amestecate” (reconstituirea cuvintelor; exersarea scrierii și citirii cuvintelor)

Aceste exerciții-joc contribuie la dezvoltarea abilităților în plan lexico-grafic. Resursele pot fi descărcate în format PowerPoint Slide Show. Sunt grupate în expuneri separate, cu dificultate graduală, pentru cuvintele formate din trei, patru, cinci și șase litere.

Elevii încep prin alegerea unui număr (fiecărui număr îi corespunde un diapozitiv inserat în joc). Această alegere îi conduce la diapozitivul care afișează o imagine și o serie de litere dispuse aleatoriu. Li se cere să denumească imaginea, să identifice silabele și sunetele care se aud în fiecare silabă. Selectarea literelor necesare reconstituirii cuvântului se va realiza concomitent cu pronunția sunetelor/silabelor.

În diapozitive au fost inserate grafeme supuse frecvent confuziilor optice. Dacă este selectat în mod incorect un grafem, acesta se va colora în roșu și nu va glisa în spațiul corespunzător (se poate observa în videoclipul demonstrativ).

Desfășurarea jocului „Litere amestecate” (cuvinte formate din patru litere)

În cazul cuvintelor care conțin aceeași literă de mai multe ori (de exemplu, „a” apare de trei ori în cuvântul „macara”), ordinea este cea a afișării, astfel încât primul „a” de la stânga la dreapta va intra în componența primei silabe etc.

Joc interactiv pentru exersarea despărțirii în silabe a cuvintelor

Formatul fișierului este PowerPoint Slide Show. Copilului i se cere să aleagă o imagine, în funcție de preferințe. Fiecare imagine de pe primul diapozitiv este un pretext pentru descoperirea aleatorie a unui cuvânt care va trebui citit, apoi despărțit în silabe.

Cu ajutorul mouse-ului, copilul selectează numărul corect de silabe. Feedback-ul este oferit imediat, astfel încât un eventual răspuns greșit să poată fi corectat. Se poate opta pentru continuarea jocului sau pentru finalizarea acestuia. În videoclip poate fi urmărită o scurtă demonstrație a desfășurării jocului:

Joc interactiv – Despărțirea în silabe a cuvintelor

De aici poate fi descărcat jocul:

Joc interactiv – „Corpul meu”

Copiii cu care lucrez sunt foarte încântați de aceste sarcini de lucru bazate pe tehnica drag&drop. Devin implicați și reușesc surprinzător de repede să fixeze elementele în spațiile corespunzătoare.

Evident, unii dintre ei au nevoie la început de mai mult ajutor din partea adultului. De exemplu, o indicație pe care să o asculte, dacă nu reușesc să o citească. E o dirijare a învățării care nu sugerează răspunsuri. Au nevoie să li se arate că atunci când poziționează mouse-ul peste un obiect care trebuie mișcat (în acest caz, peste literă), vor observa un simbol asemănător cu patru mici săgeți orientate spre exterior.

Pentru a putea tasta cuvântul în spațiul indicat, se demonstrează poziționarea mouse-ului, urmată de click, în dreptunghiul portocaliu. Iar pentru a continua jocul, li se arată cum să selecteze din stânga următorul diapozitiv sau următoarea fotografie (dacă nu dorim să utilizăm termenul „slide”). Recunosc, e o adevărată provocare să găsești termenii cei mai potriviți mai ales în cazul copiilor care au dificultăți de înțelegere, dar noutatea și atractivitatea cerințelor (comparativ cu fișele de lucru tipărite) sporesc gradul de receptivitate.

În acest scurt material video poate fi urmărită modalitatea de rezolvare a sarcinilor de lucru:

Joc interactiv- Schemă corporală

Materialul poate fi descărcat în format PowerPoint, poate fi utilizat inclusiv în învățarea la distanță pe laptop sau computer (după descărcare și distribuire nu necesită conexiune la Internet) și este destinat consolidării elementelor de schemă corporală:

  • recunoașterea și denumirea părților corpului sau a elementelor de detaliu, pe baza imaginilor;
  • formarea cuvintelor din litere date, după model;
  • scrierea cuvintelor utilizând tastatura.

De aici poate fi descărcat jocul:

Suplimentar, copilul poate fi încurajat să indice pe propriul corp sau pe al adultului elementele identificate sau să execute gesturi prin imitație și la comandă verbală (de exemplu, „Arată umărul tău!” / „Arată umărul meu!” etc.)

„La fermă” – Jocuri interactive pentru consolidarea citirii și scrierii cuvintelor

Primul material cuprinde 14 slide-uri interactive realizate în PowerPoint, care încurajează activitatea independentă a copilului. Utilizând tehnica glisării și fixării (drag&drop), copilul obține cuvinte monosilabice (prin sinteza literelor) și cuvinte bisilabice/trisilabice (prin sinteza silabelor). Reconstituirea cuvintelor va fi urmată de citirea acestora. Dacă se dorește creșterea gradului de dificultate, cuvântul model poate fi șters. Aici este o scurtă previzualizare a jocului:

Joc interactiv – „La fermă”

De aici poate fi descărcat primul joc:

Al doilea material este format din 12 slide-uri – este încurajată citirea și asocierea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare, completarea cuvintelor lacunare, scrierea (prin glisarea și fixarea literelor/silabelor) cuvintelor care denumesc imaginile date etc. Videoclipul prezintă modalitatea de rezolvare a sarcinilor de lucru:

Joc interactiv – „La fermă”

De aici poate fi descărcat al doilea joc:

Pentru consolidarea scrierii și citirii cuvintelor, aceste slide-uri interactive pot fi completate cu fișele în format .pdf disponibile aici.

Jocuri pentru exersarea descompunerii numerelor

Exercițiile de compunere și descompunere a numerelor naturale facilitează înțelegerea de către copil a componenței numărului și îl pregătesc pentru însușirea operațiilor aritmetice de adunare și scădere.

Cele 65 de slide-uri includ sarcini digitale care permit copilului acțiunea directă asupra materialului și verbalizarea acțiunilor. Design-ul de tipul glisare și fixare a elementelor (drag-and-drop) încurajează activitatea independentă a copilului și îi ușurează înțelegerea.

Este recomandată intervenția adultului numai în dirijarea etapelor de rezolvare a sarcinilor de lucru. Așezând obiectele în diverse combinații, copilul descoperă regulile care stau la baza operațiilor de adunare și scădere. Copilul va fi ajutat să „citească” variantele descompunerii numerelor („din … mere am dus … mere în primul coș și … mere în al doilea coș”).

În videoclip este prezentată modalitatea de rezolvare a cerințelor jocului:

Previzualizare – Joc interactiv pentru descompunerea numerelor naturale

De aici poate fi descărcat jocul interactiv:

După exersare, pot fi completate fișele de lucru în variantă interactivă, disponibile accesând următorul link:

https://www.liveworksheets.com/gj1894054he

Plecând de la exercițiile de descompunere a numerelor naturale în concentrul 0-10, se pot completa aceste fișe de lucru fără suport obiectual/imagistic, pentru fixarea regulii care stă la baza operației de adunare și pentru citirea simbolurilor matematice („+”, „=”).