Publicat în Jocuri în format PowerPoint, Resurse interactive

Recunoașterea poziției inițiale și finale a unui sunet în cuvânt

În această variantă, „Roata norocului” este pretextul pentru realizarea într-un mod relaxat și distractiv a exercițiilor de identificare a cuvintelor care încep sau se termină cu o anumită consoană („Alege imaginile ale căror denumiri încep cu sunetul …!” sau „Alege imaginile ale căror denumiri se termină cu sunetul …!”). Acest joc favorizează și antrenarea atenției auditive a copilului.

Materialul conține 42 de diapozitive. Pe primul diapozitiv veți găsi link-uri pentru fiecare consoană propusă. Elevul denumește imaginile și, pentru a primi punctele indicate de roată, trebuie să selecteze, în funcție de cerință, trei imagini din șase. (Excepție pentru sunetul „h” în poziție finală, unde va avea de identificat o singură imagine.) Pe ultimul diapozitiv sunt notate denumirile imaginilor inserate în joc.

Previzualizare – Joc interactiv pentru identificarea cuvintelor care încep sau se termină cu o consoană dată

De aici poate fi descărcat jocul (format PowerPoint Slide Show):

Publicat în Jocuri în format PowerPoint, Resurse interactive

„Roata norocului” – Joc pentru exersarea integrării categoriale

Acest exercițiu-joc contribuie la formarea abilităților de:

 • denumire a imaginilor obiectelor/ființelor dintr-o categorie prezentată („Ce sunt acestea?”);
 • identificare a unor particularități esențiale ale obiectelor/ființelor și precizare a numelui categoriei care integrează elementele date („Numește cu un singur cuvânt …!”);
 • completare a seriei date cu un element care poate fi inclus în categoria respectivă („Ce se mai potrivește aici?”).

Materialul conține 21 de diapozitive. Pe primul diapozitiv găsiți link-uri către pagina dedicată fiecărei categorii, acest lucru făcând posibilă navigarea ușoară și selectivă (puteți utiliza pentru exersare, în ce ordine doriți, doar o parte din categorii în cadrul unei secvențe de activitate). Pe fiecare diapozitiv sunt inserate butoane de navigare către primul diapozitiv, diapozitivul anterior sau următor.

Răspunsurile se selectează din trei variante date, cu click pe imaginea potrivită (un click în afara imaginii care se dorește a fi selectată face tranziția către următorul diapozitiv). Elevul primește feed-back imediat (sunt marcate atât alegerile corecte, cât și cele greșite). Roata poate fi pornită și oprită prin activarea butonului roșu. Elevii sunt foarte motivați să câștige puncte sau sume de bani (și mă uimesc mereu cât de rapid și corect efectuează operații de adunare când e vorba de bani).

Aici este o scurtă demonstrație a desfășurării jocului:

„Roata norocului” – joc pentru exersarea integrării categoriale

Puteți descărca de aici jocul în format .ppsx (expunere de diapozitive):

Pentru ca elevul să identifice și să denumească mai multe elemente ale uneia din categoriile date, se pot utiliza aceste fișe de lucru pentru recunoașterea și denumirea obiectelor și ființelor din mediul ambiant (noțiuni integratoare).

Actualizarea materialului (27.01.2022)

În această nouă versiune am inserat un efect de animație cu un impact vizual mai puternic pentru elev. Astfel, imaginea corespunzătoare răspunsului corect completează seria, înlocuind semnul întrebării. După oferirea răspunsului, urmează indicația de precizare a numelui categoriei pentru cele patru elemente („Numește cu un singur cuvânt …!”).

Joc pentru exersarea integrării categoriale (v.2)

De aici poate fi descărcată a doua versiune a jocului:

Publicat în Fișe de lucru, Resurse printabile

Fișe de lucru pentru diferențierea sunetelor „z” – „j”

Aceste fișe pot fi utilizate în terapia dislaliei:

 • pentru antrenarea auzului fonematic prin exerciții de analiză fonetică;
 • pentru consolidarea pronunției corecte, prin exerciții de diferențiere a consoanelor cu puncte de articulare apropiate.

Materialul conține:

 • fișă pentru identificarea imaginilor în a căror denumire se aud sunetele „z” sau „j”;
 • fișă de completare a cuvintelor date cu grafemele corespunzătoare sunetelor „z” sau „j” (suport imagistic);
 • fișă de sortare și transcriere în coloane diferite a cuvintelor, în funcție de prezența grafemelor „z” sau „j”;
 • fișă de completare a cuvintelor cu silaba potrivită și de completare a propozițiilor cu cuvântul potrivit; scrierea în coloana din dreapta a cuvintelor și a propozițiilor completate.

Fișele de lucru pot fi descărcate de aici:

Publicat în Fișe de lucru, Resurse printabile

Fișe de lucru pentru diferențierea sunetelor „ț” – „ce”/„ci”

Aceste resurse pot fi utilizate în terapia dislaliei, pentru antrenarea auzului fonematic prin exerciții de analiză fonetică și pentru consolidarea pronunției corecte, prin exerciții de diferențiere a sunetelor cu puncte de articulare apropiate.

Materialul conține:

 • fișă de identificare a imaginilor în a căror denumire se aud sunetele „ț” /„ce” / „ci”;
 • fișă de sortare și transcriere în coloane diferite a cuvintelor, în funcție de prezența literei „ț” sau a grupurilor de litere „ce”/„ci”;
 • fișă de completare a cuvintelor cu silaba potrivită (alegere din două variante date) și de completare a propozițiilor cu cuvântul potrivit (alegere din două variante date); scrierea cuvintelor și a propozițiilor în coloana din dreapta.

Fișele de lucru pot fi descărcate de aici:

Publicat în Fișe de lucru, Resurse printabile

Fișe de lucru pentru diferențierea sunetelor „ț” – „s”

Fișele pot fi utilizate în terapia dislaliei, pentru antrenarea auzului fonematic prin exerciții de analiză fonetică și pentru consolidarea pronunției corecte prin diferențierea sunetelor cu puncte de articulare apropiate.

Materialul conține:

 • fișă de identificare a cuvântului scris corect (suport imagistic);
 • fișă de completare a cuvintelor cu grafemul potrivit („ț” sau „s”);
 • fișă pentru identificarea imaginii corespunzătoare cuvântului citit și evidențierea cu culori diferite a grafemelor „ț” și „s”;
 • fișă de identificare a silabei potrivite (alegere din două variante de răspuns), pentru completarea și scrierea cuvintelor date;
 • fișă de identificare a cuvântului potrivit (alegere din două variante de răspuns), pentru completarea și scrierea enunțurilor date;

Descarcă fișele de lucru de aici: