Publicat în Probe de evaluare

Evaluare continuă – Asocierea sunetului aflat în poziția inițială a cuvântului cu litera de tipar

Proba de evaluare propusă poate fi administrată după exersarea:

a. identificării sunetelor aflate în poziție inițială în cuvinte;

b. diferențierii și fixării mnezice a literelor;

c. asocierii fonem-grafem.

Prima variantă conține itemi cu alegere multiplă (elevul selectează grafemul potrivit din trei răspunsuri date). A doua variantă are un grad de dificultate redus și conține itemi de tip pereche (elevul realizează corespondența între imagine și grafem); o altă cerință este redarea grafică, pe contur punctat, a literelor mari și mici, de tipar.

Pentru ambele variante ale probei, răspunsurile pot fi înregistrate pe fișa care conține baremele de evaluare și criteriile de apreciere a progresului.

Publicat în Probe de evaluare, Resurse printabile

Set de planșe color pentru evaluarea abilității de identificare, recunoaștere și denumire a obiectelor

Materialul conține 10 planșe color cu întrebări și imagini pentru identificarea obiectelor uzuale, în funcție de întrebuințarea lor. Elevului i se citește întrebarea și i se solicită să indice și să denumească imaginea potrivită.

Planșele pot fi folosite atât în etapele de evaluare, cât și pentru exersare, pe parcursul activităților educațional-terapeutice. (De exemplu, se poate solicita formularea orală de enunțuri care descriu utilitatea unor obiecte indicate de profesor.)

Dacă se dorește utilizarea materialului ca probă de evaluare, se poate completa o fișă de înregistrare a răspunsurilor elevului. Fișa anexată conține o scală de evaluare, în funcție de punctajul obținut, și recomandări pentru intervențiile ulterioare.

Publicat în Fișe de lucru, Probe de evaluare, Resurse printabile

Schema corporală – resurse pentru evaluare sau exersare

Dezvoltarea psihomotorie are în vedere evoluția următoarelor componente: motricitatea globală, motricitatea fină, schema corporală, lateralitatea, structurile perceptiv-motrice, structurarea spațială, orientarea temporală.

De evoluția acestor componente depinde achiziția deprinderilor de scris, citit și calcul.

Materialul conține o serie de fișe printabile, care facilitează evaluarea noțiunilor referitoare la schema corporală și exersarea citirii/scrierii cuvintelor asociate cu elemente ale schemei corporale.

Publicat în Probe de evaluare

Evaluarea comunicării și limbajului elevilor cu dizabilități intelectuale

A. Receptarea mesajelor orale

Competențe specifice:

 • Înțelege semnificația globală a unui mesaj oral
 • Distinge, după auz, cuvintele și precizează sensul acestora
 • Identifică imagini care ilustrează enunțuri interogative, rostite clar și cu intonația adecvată
 • Procesare fonologică

B. Exprimarea mesajelor orale

Competențe specifice:

 • Definește cuvintele prin întrebuințare
 • Folosește corect pluralul substantivelor
 • Îmbină două cuvinte în propoziții cu sens
 • Repetă enunțuri cu un număr variabil de silabe
 • Completează enunțuri lacunare
 • Formulează enunțuri, utilizând cuvinte de legătură
 • Formulează un text scurt, cu suport imagistic

C. Receptarea mesajelor scrise

Competențe specifice:

 • Identifică literele, realizează asocierea fonem-grafem
 • Citește silabele indicate
 • Citește corect cuvintele date
 • Sesizează, pe baza citirii conștiente, legătura dintre enunțuri și imagini
 • Citește corect, conștient și expresiv un text de mici dimensiuni

D. Redactarea mesajelor

Competențe specifice:

 • Scrie corect litere, silabe, cuvinte și enunțuri alcătuite din 3 – 5 cuvinte
 • Reconstituie, după model, enunțuri
 • Completează enunțuri lacunare
 • Construiește, în scris, enunțuri corecte din punct de vedere gramatical
 • Transcrie, corect și lizibil, un text scurt