Probe de evaluare a abilităților de organizare spațială

Materialul conține 4 probe de evaluare, alcătuite din 12 fișe corelate cu materialele utilizate pentru învățarea și exersarea coordonatelor spațiale.

Cerințe:

 • selectarea răspunsului corect din trei variante date;
 • asocierea imaginilor cu termenii referitori la coordonate spațiale (pe-sub, în față-în spate, la dreapta-la stânga, lângă-între, deasupra-dedesubt, înăuntru-în afară);
 • asocierea imaginilor cu pictogramele referitoare la coordonatele spațiale de bază;
 • colorarea selectivă a imaginilor, în funcție de coordonatele spațiale precizate.

Abilități evaluate:

 • identificarea în imagini a coordonatelor spațiale;
 • recunoașterea denumirii coordonatelor spațiale/selectarea pictogramelor corespunzătoare acestora;

Fiecare probă de evaluare este însoțită de fișa care detaliază indicatorii și criteriile de apreciere a performanțelor elevului.

Probele de evaluare și fișele de consemnare a răspunsurilor pot fi achiziționate din secțiunea Magazin.

Achiziția produselor digitale se realizează prin plata on-line, accesând unul din butoanele de plată afișate și completând datele necesare în fereastra nou deschisă.

Procesatorul de plăți este PayPal, conversia în moneda națională se realizează automat și se afișează în momentul introducerii datelor pentru finalizarea achiziției.

Există opțiunea utilizării unui card de debit sau de credit (selectarea pictogramei), fără a fi obligatorie deținerea unui cont PayPal.

Acest site nu solicită și nu are acces la datele referitoare la cardul sau contul bancar al clientului.

Livrarea produselor digitale se realizează sub formă de atașamente la adresa de e-mail pe care o specificați atunci când introduceți datele necesare achiziției.

Puteți solicita detalii suplimentare prin mesaj la contact@profesorpsihopedagog.com sau completând formularul din secțiunea Contact.

Publicitate

Evaluare continuă – Asocierea sunetului aflat în poziția inițială a cuvântului cu litera de tipar

Proba de evaluare propusă poate fi administrată după exersarea:

a. identificării sunetelor aflate în poziție inițială în cuvinte;

b. diferențierii și fixării mnezice a literelor;

c. asocierii fonem-grafem.

Resurse pentru descărcare:

Prima variantă conține itemi cu alegere multiplă (elevul selectează grafemul potrivit din trei răspunsuri date). Răspunsurile elevului pot fi înregistrate pe fișele care conțin baremele de evaluare și criteriile de apreciere a progresului.

A doua variantă are un grad de dificultate redus și conține itemi de tip pereche (elevul realizează corespondența între imagine și grafem); o altă cerință este redarea grafică, pe contur punctat, a literelor mari și mici, de tipar.

Set de planșe color pentru evaluarea abilității de identificare, recunoaștere și denumire a obiectelor

Materialul conține 10 planșe color cu întrebări și imagini pentru identificarea obiectelor uzuale, în funcție de întrebuințarea lor. Elevului i se citește întrebarea și i se solicită să indice și să denumească imaginea potrivită.

Planșele pot fi folosite atât în etapele de evaluare, cât și pentru exersare, pe parcursul activităților educațional-terapeutice. (De exemplu, se poate solicita formularea orală de enunțuri care descriu utilitatea unor obiecte indicate de profesor.)

Dacă se dorește utilizarea materialului ca probă de evaluare, se poate completa o fișă de înregistrare a răspunsurilor elevului. Fișa anexată conține o scală de evaluare, în funcție de punctajul obținut, și recomandări pentru intervențiile ulterioare.

Schema corporală – resurse pentru evaluare sau exersare

Dezvoltarea psihomotorie are în vedere evoluția motricității globale, a motricității fine, structurarea schemei corporale și fixarea lateralității, asimilarea structurilor perceptiv-motrice: culoare, formă, mărime, structurare spațială, orientare temporală, cu influență asupra achiziției deprinderilor de scris, citit și calcul.

Fișele de lucru pot fi utilizate pentru:

 • evaluarea noțiunilor referitoare la schema corporală;
 • exersarea citirii/scrierii cuvintelor asociate cu elemente ale schemei corporale:

Evaluarea comunicării și limbajului elevilor cu dizabilități intelectuale

Probe de evaluare:

A. Receptarea mesajelor orale

Competențe specifice:

 • Înțelege semnificația globală a unui mesaj oral
 • Distinge, după auz, cuvintele și precizează sensul acestora
 • Identifică imagini care ilustrează enunțuri interogative, rostite clar și cu intonația adecvată
 • Procesare fonologică

B. Exprimarea mesajelor orale

Competențe specifice:

 • Definește cuvintele prin întrebuințare
 • Folosește corect pluralul substantivelor
 • Îmbină două cuvinte în propoziții cu sens
 • Repetă enunțuri cu un număr variabil de silabe
 • Completează enunțuri lacunare
 • Formulează enunțuri, utilizând cuvinte de legătură
 • Formulează un text scurt, cu suport imagistic

C. Receptarea mesajelor scrise

Competențe specifice:

 • Identifică literele, realizează asocierea fonem-grafem
 • Citește silabele indicate
 • Citește corect cuvintele date
 • Sesizează, pe baza citirii conștiente, legătura dintre enunțuri și imagini
 • Citește corect, conștient și expresiv un text de mici dimensiuni

D. Redactarea mesajelor

Competențe specifice:

 • Transcrie corect litere, silabe, cuvinte și enunțuri alcătuite din 3 – 5 cuvinte
 • Reconstituie, după model, enunțuri
 • Completează enunțuri lacunare
 • Construiește, în scris, enunțuri corecte din punct de vedere gramatical
 • Transcrie, corect și lizibil, un text scurt