Evaluarea limbajului non-verbal la elevii cu dizabilități intelectuale

În ce măsură elevul cu dizabilitate intelectuală înțelege și utilizează limbajul non-verbal? Proba de mimare a semnificației cuvintelor (adaptare după Doru-Vlad Popovici, 2002, „Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficiențe mintale”) permite descrierea nivelului performanțelor atinse și evidențierea deficitelor actuale ale elevului evaluat. Identificarea nevoilor individuale de intervenție permite stabilirea strategiilor de recuperare ce urmează săContinuă lectura „Evaluarea limbajului non-verbal la elevii cu dizabilități intelectuale”

Probă de evaluare – Identificarea semnificației mesajelor scrise

Această probă de evaluare este o adaptare a Testului de înțelegere a lecturii. Sursa: Vrășmaș, Ecaterina (coordonator), „Set de instrumente, probe și teste pentru evaluarea educațională a copiilor cu dizabilități”, București, 2003

Set de planșe color pentru evaluarea abilității de identificare, recunoaștere și denumire a obiectelor

Materialul conține 10 planșe color cu întrebări și imagini pentru identificarea obiectelor uzuale, în funcție de întrebuințarea lor. Elevului i se citește întrebarea și i se solicită să indice și să denumească imaginea potrivită. Planșele pot fi folosite atât în etapele de evaluare, cât și pentru exersare, pe parcursul activităților educațional-terapeutice. (De exemplu, se poateContinuă lectura „Set de planșe color pentru evaluarea abilității de identificare, recunoaștere și denumire a obiectelor”

Evaluarea comunicării și limbajului elevilor cu dizabilități intelectuale

A. Receptarea mesajelor orale Competențe specifice: Înțelege semnificația globală a unui mesaj oral Distinge, după auz, cuvintele și precizează sensul acestora Identifică imagini care ilustrează enunțuri interogative, rostite clar și cu intonația adecvată Procesare fonologică B. Exprimarea mesajelor orale Competențe specifice: Definește cuvintele prin întrebuințare Folosește corect pluralul substantivelor Îmbină două cuvinte în propoziții cuContinuă lectura „Evaluarea comunicării și limbajului elevilor cu dizabilități intelectuale”