Raport de consiliere individuală (șablon și model completat)

Materialul propune o modalitate de consemnare a demersurilor privind sprijinul individual acordat elevului cu dificultăți de adaptare și integrare școlară. În modelul completat sunt precizate dificultățile întâmpinate de elev, scopul activității, strategiile de intervenție și reacțiile elevului pe parcursul desfășurării activității.

Planificare calendaristică pentru disciplina „Evaluare și consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză”

Material orientativ, structurat după programa școlară aprobată în 2021 pentru învățământul special primar, dizabilități intelectuale ușoare și moderate: Această planificare poate fi utilizată ca un instrument de lucru plecând de la clasa Pregătitoare până la clasa a IV-a. Pentru fiecare clasă vor fi menționate diferențiat numărul de ore, datele orientative și conținuturile selectate în funcțieContinuă lectura „Planificare calendaristică pentru disciplina „Evaluare și consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză””

Planificări calendaristice pentru disciplina „Terapii și programe de intervenție”, învățământ special primar, dizabilități intelectuale ușoare și moderate

Planificările calendaristice, anuale și semestriale, sunt realizate după recomandările programelor școlare aprobate în 2021. Numărul de ore și perioada de desfășurare pentru fiecare unitate de învățare vor fi particularizate în funcție de specificul fiecărei clase.

Plan de intervenție personalizat pentru elevii cu dizabilități intelectuale grave, severe și/sau asociate (șablon și model completat)

Structura proiectării intervenției personalizate este cea propusă în Programa școlară a disciplinei „Evaluare și consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză”: În modelul completat sunt detaliate prioritățile de intervenție pe durata unui an școlar. Acestea acoperă cele patru domenii comportamentale: psihomotric, comunicare și limbaj, cognitiv și socio-emoțional. Acest plan de intervenție cuprinde fișe de înregistrare a manifestărilor comportamentale, caContinuă lectura „Plan de intervenție personalizat pentru elevii cu dizabilități intelectuale grave, severe și/sau asociate (șablon și model completat)”

Plan de intervenție personalizat pentru elevii cu dizabilități intelectuale ușoare și moderate din învățământul special (șablon și model completat)

Structura intervenției personalizate este cea propusă în Programa școlară a disciplinei „Terapii și programe de intervenție”: Modelul completat cuprinde sugestii de detaliere a obiectivelor, activităților de învățare și strategiilor; sugestii de monitorizare a progresului elevului și de reevaluare a obiectivelor pe termen scurt. Este o proiectare a activităților educațional-terapeutice desfășurate pe parcursul unui an școlar,Continuă lectura „Plan de intervenție personalizat pentru elevii cu dizabilități intelectuale ușoare și moderate din învățământul special (șablon și model completat)”